Myyrmäen urheilupuiston kehittäminen jatkuu (nro 002007)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.4.2011
Kaava tullut voimaan 24.10.2012

YIT Oy on tutkinut mahdollisuuksia rakentaa hotelli-, hyvinvointi- ja liikuntakeskus Myyrmäen urheilupuiston kaakkoiskulmaan. Hanke tulisi olemaan oleellinen osa Myyrmäen urheilupuiston palveluja ja tukisi myös alueen muita palveluja.
Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee asemakaavamuutosta siten, että Myyrmäen urheilupuistoa kehitetään ja tehdään Energia-areenan ja pysäköintialueiden aiheuttamat toimenpiteet sekä toteutetaan hotellihanke. Myyrmäen urheilupuistoa on mahdollisuus kehittää merkittäväksi toimintakeskukseksi.

Alueelle on tarkoitus sijoittua

 • hotelli ja hyvinvointikeskus (14 000 k-m²)
 • liikuntakeskus (4 000 k-m²)
 • Energia-areenan laajennus (16 000 k-m²).
 • jalkapallostadionin saa tarvittaessa kattaa

Asemakaavamuutoksessa alueesta tulee urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU, jolla sijaitsee erilaisia urheilurakennuksia, ja liikerakennusten korttelialuetta KL, jolle sijoittuu hotelli ja hyvinvointikeskus, sekä lähivirkistysaluetta VL. urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen rakennusoikeudeksi tulisi 49 000 k-m² ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi kolme liikerakennusten korttelin rakennusoikeudeksi tulisi 14 000 k-m² ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi viisi alueella on nyt autopaikkoja 872 kpl, vara-alueineen 1240 kpl. Yleissuunnitelmassa autopaikkoja on esitetty 1248 kpl, vara-alueineen 1604 kpl. Osa autopaikoista sijoitetaan pysäköintilaitokseen asemakaava sisältää tonttijaon

Nykytilanne

 • Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
 • Yleiskaavassa alue on pääosin palvelujen aluetta (P1), jolle voidaan sallia urheilulaitoksia, majoitus- ja ravitsemustiloja sekä näyttely-, koulutus-, virkistys- ja kulttuuritiloja. Pohjois-osassa on urheilu- ja virkistystoimintojen alue (VU). Alueen itäreunalla on varaus maakaasun runkojohdolle (-K-). Muu-tosalueen länsireuna on lähivirkistysaluetta (VL).
 • Voimassa olevassa asemakaavassa (151100, Kv. 15.2.1993) kaavamuutosalueen pääosa on urheilu- ja virkis-tyspalvelualuetta (VU). Alueen länsireuna on lähivirkistysalu-etta (VL) ja puistoaluetta (P).
 • Alueella sijaitsee useita urheilulaitoksia mm. Myyrmäkihalli, Energia-areena, jalkapallostadion, Myyrmäen jäähallit, yleisurheilukenttä sekä käyttöön tarvittavat pysäköintialueet.
 • Urheilupuiston kehittämiseksi on v. 2003 tehty yleissuunnitelma 2.
 • Talvella 2006-07 valmistunut Energia-areena on toteutettu poikkeamisluvalla.
 • Gasum Oy:n maakaasuputkivaraus alueen itäreunalla.

Kaavan asiakirjat nro 002007

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)
Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.3.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.4.2009 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 24.10.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter