Myyrmäessä Louhelan ostoskeskus (nro 152100)

Kaupunginvaltuusto on 24.5.2010 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 8.9.2010

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Louhelan asemakeskuksen kehittäminen.

Kaavamuutosta hakevat Louhelan Liiketalo Oy ja Vantaan kaupungin yrityspalvelut. Maankäyttöä on suunniteltu Vantaan kaupungin ja ostoskeskuskiinteistön omistajan välisenä yhteistyönä. Louhelan Liiketalo Oy:n asiamiehenä on toiminut YIT Rakennus Oy.

Alueella sijaitsee yksikerroksinen Louhelan ostoskeskus, jossa toimii päivittäistavarakauppa (Siwa), kaksi ravintolaa, kampaamo-parturi ja kiinteistönvälitystoimisto. Pysäköimisalue toimii pääasiassa ostoskeskuksen pysäköimisalueena, mutta sitä käyttävät myös lähitalojen asukkaat, kirkossakävijät ja paikallisjunan käyttäjät. Pysäköimisaluetta on aiemmin käytetty toritoimintaan, mutta nyttemmin kauppatori on siirtynyt Myyrmäen Paalutorille. Alueella sijaitsee myös kaksi yksikerroksista päiväkotirakennusta. Alueen itälaidassa on jalankulkutie, joka johtaa Jokiuomanpuistoon.

Ostoskeskuksesta on tehty rakennussuojelualoite, josta Museoviraston katsoi, että rakennuksella ei ole huomattavaa valtakunnallista merkitystä eikä muita erityisiä tai pakottavia syitä rakennussuojelulain käyttöön. Asiantuntijoiden laatimassa ostoskeskusinventoinnissa (2008) rakennusta ei ole esitetty suojeltavaksi, joten asemakaavallakaan suojelulle ei ole perustetta. Inventoinnissa ostoskeskus on esitetty kuitenkin säilytettäväksi, mutta mm. yleiskaavan tavoitteet, kuten tiivistäminen ja täydentäminen, sekä kaupungin maankäytön strategiset tavoitteet, kuten asemakeskusten kehittäminen, on arvotettu painavammiksi tavoitteiksi.

Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on liikerakennusten korttelialuetta (AL) ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS) tonttitehokkuudella e = 0,30 sekä pysäköimisalue (LP), rakennuskaavateitä ja jalankulkuteitä.

Mikä alueella muuttuu?

Asemakaavan muutosehdotuksessa ostoskeskuksen alue on muutettu asuinrakennusten korttelialueeksi (AK), pysäköintialue liikerakennusten korttelialueeksi (KL) ja näiden väliin jäävä alue autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Lisäksi päiväkotien alue on muutettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Korttelialueiden yhteen laskettu rakennusoikeus on 6 425 k-m², josta asuinrakennusten korttelialueiden osuus on 4 100 k-m², liikerakennusten 875 k-m² ja yleisten rakennusten osuus 1 450 k-m² eli se säilyy ennallaan. Asuinrakennusten suurin sallittu kerrosluku on viisi, liikerakennusten yksi ja yleisten rakennusten kaksi. Louhelantien ja Uomatien risteys muutetaan kiertoliittymäksi.

Uudisrakentaminen sijoittuu yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle ja muodostaa Louhelalle uuden ytimen. Valittu ratkaisu säilyttää kirkon merkityksen kaupunkimaisemassa.

Louhelan kaupunkikuva muodostuu Louhelantielle näkyvistä kerrostalojen päädyistä, jota teemaa uudisrakennus jatkaa. Uuden kerrostalon korkeus on sovitettu naapuritonttien kolme- ja seitsemänkerroksisiin kerrostaloihin. Uusi viisikerroksinen kerrostalo muodostaa U-muotoisen suojaisan sisäpihan kuten Louhelan ostoskeskuskin nykyisin. Lisäksi Louhelan asuntopihat on muutenkin suljettu pohjoiseen päin poikittaisella rakennusmassalla.

Kerrostaloratkaisu perustuu pienten asuntojen rakentamiseen, joka vastaa keskusta-alueelle kohdistuvaan kysyntään. Tämä on johtanut osin luhtikäytäväratkaisuun. Taloon voidaan rakentaa 69 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 50,8 m².

Kaavoituksen lähtökohtana on ollut, että paikalle tulee myös liiketilaa. Tämä toteutetaan uuteen erilliseen liikerakennukseen, johon tulee myös päivittäistavarakauppa.

Kaavan asiakirjat nro 152100

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.1.2007 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 8.9.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter