Myyrmäesssä kolme kerrostaloa Kilterinkaarelle ja Kilterinkujalle (nro 002161)

Kaupunginvaltuusto on 24.5.2010 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 8.9.2010

Vav asunnot Oy ja Vantaan kaupunki hakevat asemakaavamuutosta kolmen kerrostalon rakentamiseksi Kilterinkaarelle ja Kilterinkujalle. Näistä yksi toteutettaisiin poikkeamisluvalla.

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 15526 ja 15527, Kilterinkujan ja Harppuunapolun katualueita, osaa Kilterinkaaren katualuetta sekä Leirimäen puistoaluetta. Aluetta rajaavat Kilterinkaari, Kilterinkuja, Harppuunapolku ja Apajakuja. Kaavamuutoksen hakijoita ovat Apajakuja 7:n (tontti 15-562-2) ja Harppuunapolku 1:n (tontti 15-572-2) osalta VAV asunnot Oy ja muilta osin Vantaan kaupunki. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rakentaa kolme uutta kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa Kilterinkaaren ja Kilterinkujan varrelle sekä samalla selkeyttää ja ajantasaistaa muita kaavamerkintöjä.

Kaavamuutoshakemuksen perustelut

 • Alue on nykyään asuinrakennusten korttelialuetta ja puistoa.
 • Kilterinkaaren ja -kujan varteen esitetään täydennysrakentamisena kolmea 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Talojen pysäköinti on kahdessa alimmassa kerroksessa.
 • Talojen rakennusoikeuskerrosala on à 3503 k-m² laskettuna siten, että rakennusoikeuden lisäksi saadaan rakentaa a) porrashuoneita 15 m² / kerros / porras ylittävä osa b) asumista palvelevia yhteis-, teknisiä ja pysäköintitiloja enintään 30 % kerrosalasta.
 • Talojen kokonaiskerrosalaksi tulee noin à 5327 k-m².
 • Talojen ylin kerros on 3/4 suurimman kerroksen kerrosalasta ja loput kattoterassia

Rakennusoikeutta haetaan kolmelle kerrostalolle 3505 kerrosneliömetriä / talo. Lisäksi haetaan mahdollisuutta rakentaa porrashuoneita 15 m² / taso / porras sekä asumista palvelevia yhteis-, teknisiä ja pysäköintitiloja enintään 30 % kaavassa annettavan rakennusoikeuden lisäksi. Kerrostalojen pysäköinti sijoitetaan talon sisälle pysäköintilaitokseen, jonne tulee autohissi. Aluetta ei rakenneta kokonaan, vaan korttelin keskelle jää yhä puisto, joka tosin pienenisi.

Hankkeet toteuttaisi Ncc Rakennus Oy. Hankesuunnitelman on laatinut Optiplan Oy.

Poikkeamislupa

Poikkeamislupahakemus koskee Apajakuja 7:ssä sijaitsevan tontin 15-526-2 itäosan määräalaa, jolle haetaan yhden kahdeksankerroksisen ja 5 327 kerrosneliömetrin suuruisen asuinkerrostalon rakentamista. Poikkeamislupaa haetaan rakentamisen nopeuttamiseksi yhdelle kerrostalolle.

Perustelut poikkeamislupahakemukseen:
8 kerroksinen asuinkerrostalo, autopaikat kahdessa alimmassa kerroksessa
- kerrosala

 • asunnot 3 385 k-m²
 • autohalli 1 008 k-m²
 • yhteistilat 395 k-m²
 • tekn.tilat 19 k-m²
 • porrashuone 520 k-m²
 • yhteensä 5 327 k-m²

Hakija on VAV Asunnot Oy. Toteuttaja on Ncc Rakennus Oy.

Kaavan asiakirjat nro 002161

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.1.2012 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 8.9.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter