Työtehoseuran laajennus Varistossa (nro 141200)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.06.2015
Kaava tullut voimaan 12.8.2015

Asemakaavan tarkoitus

Alue sijaitsee Vihdintien itäpuolella Kehä III:n ja Martinkyläntien välissä. Tarkoituksena on Työtehoseuran laajennuksen toteuttaminen. Alueella on Työtehoseuran koulutustiloja 4 676 k-m² ja kaupungilta vuokrattu opetusalue. Yleiskaavassa (2007) alue on kaupallisten palvelujen aluetta KM, jolla sallitaan mm. tuotanto- ja toimistotiloja. Laadittava asemakaava on yleis¬kaavan periaatteen mukainen. Voimassa olevassa asemakaavassa Työtehoseuran tontti on teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialuetta TKL, jossa liiketiloja saa olla enintään 30 %; suurin kerrosluku on kolme. Poikkeamisluvalla alueelle on sallittu koulutustiloja. Asemakaavoittamaton alue on ollut varaus Kehä III:n eritasoliittymää varten, mutta Kehä III:n tiesuunnitelman (2010) perusteella aluetta ei tarvita tiealueena. Asemakaavalla Työtehoseuran tonttia (Martinkyläntie 63a) laajennetaan tiealueena tarpeetto¬malle maalle toimitilarakennusten kortteli¬alueeksi KTY. Laajennustarve on 3 000 k-m² , mutta lisärakennusoikeuden tarve vain 918 k-m², koska rakennusoikeutta on jäljellä. Lisäksi asemakaavassa osoitetaan Sarkapolun jalan¬kulkukatu ja Rasinpään suojaviheralue. Täydennysrakentaminen lisää vähän Martinkyläntien liikennettä.

Asemakaavan toteutus

Asemakaavaan liittyy maakauppa korttelin 14204 tontin 20 osalta. KTY-korttelin 14204 osalta maantien tiealue siirtyy kaupungin omistukseen, kun asemakaava tulee voimaan. Sen jälkeen Uudenmaan ELY-keskuksen on lakkautettava tieoikeus. Rakennushanke voidaan toteuttaa, kun asema¬kaava on tullut voimaan ja maakauppa on tehty. Kiinteistö Oy Sarkatie 1 on saanut poikkeamisluvan 27.6.2014 koulutuskäytön jatka¬mi¬seksi tontilla 14-204-11 (14-0033-14-POP), ja suunnittelutarveratkaisun tilapäisen hallin pysyttämiseksi tilalla 405-18-23.
Rakennusluvista tulee ilmoittaa naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 §).

(Tämä asemakaava on erotettu osa asemakaavaehdotuksesta 200400, Askisto 3)

Kaavan asiakirjat nro 141200

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 12.8.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter