Kaivokselassa asuinkerrostalorakentamista Sarlinin teollisuustontille (nro 002266)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016
Kaava tullut voimaan 1.2.2017

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Kaivokselan kaupunginosassa korttelissa 16131. Pohjoisessa aluetta rajaa Linderinpolku, idässä Hämeenlinnanväylä, lännessä Kaivokselantie ja etelässä Louhijanpolku.

Tavoitteet

PHOF Oy Ab on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontille arkkitehtuuriltaan ja toteutettavuudeltaan laadukasta

  • asuinkerrostalorakentamista 30 555 kem²
  • liiketilaa 160 kem²

Suunnittelussa pyritään löytämään moderni, mutta Kaivokselan henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu. Suunnittelualueen länsipuolella on 8-kerroksisia asuinkerrostaloja. Konsulttina hankkeessa on Arkkitehtitoimisto Laatio Oy.

Nykytilanne

Tällä hetkellä tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T17. Nykyisen asemakaavan mukainen koko tontin rakennusoikeus on 25 000 k-m². Toteutettu kerrosalamäärä on 14 486 kem². Alue ja kortteli on nykyinen Sarlinin teollisuusalue, joka sijaitsee Hämeenlinnanväylän länsipuolella Kaivokselan liittymän, Kaivokselantien ja Linderinpolun rajaamalla alueella. Teollisuusalueella toiminut pumpputehdas tulee muuttamaan pois alueelta ja uusien toimijoiden sijoittuminen vapautuviin tiloihin ei ole osoittautunut mahdolliseksi. Alueen eteläosaan, erikseen muodostettavalle tontille, jää kuitenkin nykyinen toimistorakennus sekä yksi tuleva tuotantorakennus, jonka laajuus on noin 1 350 kem² ja jonka toteuttamisen rakennuslupahakemus on jätetty sisään.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002266 asiakirjat

Kaavakartta- ja määräykset

Selostus

Hulevesiselvitys, Oy K-O Nyman-Consulting Ab, 23.02.2016

Rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, 11.9.2015

Kaivokselan entinen pumpputehdas, maaperätutkimus, Ramboll, 2.6.2014

Pumppupuisto, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, 10.05.2016

Meluselvitys, Ramboll, 11.5.2016

Ilmanlaatyselvitys, Ramboll, 19.3.2014

Mielipiteiden koonti, 13.6.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.6.2015

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 12.1.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter