Vaisalan pysäköintialue laajenee virkistysalueelle (nro 002328)

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.6.2018

Viistoilmakuva idästä katsottuna v.2016

Alue sijaitsee osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21 ja sen ympäristössä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vaisala Oyj on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että heidän kiinteistöään laajennettaisiin noin 42 m etelään päin virkistysalueelle ja rakennusoikeuden määrää lisättäisiin n. 15 000 k-m².

Virkistysalueella sijaitsevan ulkoilureitin itäinen osuus siirrettäisiin etelämmäksi. Merkittävä osuus lisärakentamisesta toteutettaisiin eteläosan nykyisille pysäköintialueille. Korvaavat uudet pysäköintipaikat sijoittuisivat laajennusalueelle. Uusi pysäköintitalo rakennettaisiin rinteeseen painautuen nykyisen eteläpuolelle, maantasopaikat toteutettaisiin sen itäpuolelle. Laajennusalueen eteläreunaan muodostettaisiin vyöhyke istutuksille.

Muutoksen tavoitteena on Vaisala Oyj:n nykyisten toimintaolosuhteiden ja kehittämisedellytysten turvaaminen tulevaisuudessa.

Kaavan asiakirjat nro 002328

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.3.2018

Meluselvitys 11.12.2017, Ramboll

Hulevesi- ja maisemasuunnitelma 22.9.2017, Ramboll

Liikenneselvitys 25.9.2017, Ramboll

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2017

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 8.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter