Päivittäistavarakauppa Vantaanlaaksontielle (nro 002320)

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 3.6.2020

Koukkuniityn puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi enintään 2 800 k-m² kokoista päivittäistavarakaupan myymälää varten. Alue sijaitsee Vantaanlaaksontie 34 alueella Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäreunassa Koukkuniitty -nimisen puiston kaakkoisosassa.

Asemakaavamuutosalue, jolle kohdistuu tieliikennemelua 60-70 dB, on Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2040 -aineiston mukaan kaupan palveluverkon kannalta sopiva päivittäistavarakaupan paikka. Vantaan kaupungin tavoitteena on monipuolistaa kaupan rakennetta jalisätä kaupan toimijoiden määrää asemakaavoittamalla hyvin yhdyskuntarakenteeseen sijoittuvia uusia kaupan tontteja sitä varten.

Uutta kaupan tonttia reunustavat Martinlaaksontie ja Vantaanlaaksontie ovat joukkoliikenteen hyvän palvelutason väyliä. Asemakaavoituksen käynnistyttyä kaupunki on 18.5. – 13.6.2017 hakenut julkisesti päivittäistavarakaupan toimijoita kahdelle tontille Länsi-Vantaalla (Vapaalantie 4 sekä Vantaanlaaksontie 34). Tonttihakuun pystyivät osallistumaan kaikki halukkaat päivittäistavarakaupan toimijat. Määräaikaan mennessä saapuneista neljästä hakemuksesta on kaupunkisuunnittelulautakunta 21.8.2017 myöntänyt kokonaisarvion perusteella parhaaksi osoittautuneelle Lidl Suomi Ky:lle suunnitteluvarauksen Vantaanlaaksontie 34 tontille. Tarkoitus on, että Lidl ostaa tontin kaupungilta asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

Vantaanlaaksontie 34 kohdalla sijaitsevasta puistosta muutetaan noin 0,96 ha osa tontiksi 2 800 k-m² kokoista liikerakennusta varten. Tontin pohjoisreunaan on toteutettava vähintään 2 m korkea melueste.

Tontin ja sen eteläpuolella olevan Martinlaaksontien väliin puiston alueelle toteutetun kevyen liikenteen väylän alue liitetään Martinlaaksontien katualueen osaksi.

Kaavamuutoksen yhteydessä muodostetaan kortteliin 18023 tontti 1. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,97 ha.

Kaavamuutosalueen uusi kokonaisrakennusoikeuden määrä on 2 800 k-m² (KL) korttelitehokkuudella e=0,29.

Kaavan hakija ja maanomistus

Kaavamuutosalue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä. Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavamuutosehdotuksen tausta-aineistojen valmisteluun ovat osallistuneet Lidl Suomi Ky sekä heidän konsultteinaan Ramboll Finland Oy ja Innovarch Oy.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Palveluitten parantamiseksi rakennettaisiin metsittyneen Koukkupuiston eteläosaan keskisuuri päivittäistavarakauppa, joten Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut kaavamuutosta.

Kaupunki kilpailuttaa ja myy tontin päivittäistavarakaupan toimijalle kaavatyön edetessä.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002320 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 21.1.2019

Selostus 21.1.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 30.5.2018

Hulevesisuunnitelma 15.12.2017, Ramboll Finland Oy

Liikenteelliset tarkastelut 5.3.2018, Ramboll Finland Oy

Meluselvitys 5.3.2018, Ramboll Finland Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.4.2017

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 3.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter