Martinlaaksossa kehitetään tehdastiloja Voimalantiellä (nro 002350)

Kaupunginvaltuusto on 28.5.2018 hyväksynyt
Kaava
tullut voimaan 19.7.2018

Alue sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa Myllynkivenkujan sekä Kehä III:n välissä Tyttökummun lounaispuolella osoitteissa Voimalantie 5 ja 6. Siihen sisältyvät kortteleiden 17105 ja 17120 itäosat sekä Myllymäenpolun katualue.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Vantaan Myllynkivenkuja 6, Murata Electronics Oy, Vantaan kaupungin yrityspalvelut sekä Kiinteistö Oy Kvarnbacka ovat hakeneet asemakaavan muuttamista osoitteissa Voimalantie 5 / Myllynkivenkuja 6 sekä Voimalantie 6 sijaitseville kiinteistöille. Murata Electronics Oy:llä on tarve laajentaa Vantaan tehtaansa tuotanto- ja tuotekehitystiloja sekä kehittää tontinkäyttöä tuotteiden kasvavan kysynnän, tuotekehityksen ja tulevan liiketoiminnan kehityksen turvaamiseksi. Rakennusoikeuden määrää on tarve lisätä noin 8 500 - 10 000 k-m². Laajennusosan tulisi olla valmiina v. 2019 syksyllä. Tuotannon kapasiteetin kasvu mahdollistaa noin 150 - 250 uutta työpaikkaa nykyisten 940 lisäksi.

Rakennuksen laajennus on toteutettava kiinteistön Voimalantie 5 / Myllynkivenkuja 6 nykyisten rakennusten yhteyteen niiden eteläpuolelle tuotannon puhdastilaprosessin luonteen ja siihen liittyvän henkilöstön päivittäisen työnteon sujuvuuden sekä toiminnan kilpailukyvyn säilyttämisen vuoksi. Eteläosan nykyiset pysäköintialueet jäävät laajennuksen alle ja niille on muodostettava alue Voimalantie 6:n kiinteistölle. Rakennuksen nykyinen pääsisäänkäynti jää entiselle paikalleen.

Osa Voimalantie 6:n rakentamattomasta vähittäiskaupan suuryksikölle asemakaavoitetusta liikerakennusten korttelialueesta muutetaan Murata Electronics Oy:n henkilökunnan noin 500 auton pysäköintialueeksi, mikä poistaa henkilökunnan nykyisen autoliikenteen Myllynkivenkujalta. Uudelle pysäköintialueelle liikennöidään Voimalantien kautta kunkin työvuoron alkaessa ja päättyessä (3 krt/vrk). Muu osa liikerakennusten korttelialueesta ensisijaisesti säilyisi rakennusoikeudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan ennallaan. Sille tutkitaan mahdollisia käyttäjiä ja vaihtoehtoja.

Murata Electronics Oy:n asiakas- sekä huolto- ja tavaraliikenne toimii laajennuksen valmistuttua pääosin Myllynkivenkujan ja uuden rakennuksen kautta kiinteistön Voimalantie 5 / Myllynkivenkuja 6 etelä- ja kaakkoisosissa. Asiakkaille ja muille vieraille jäisi kiinteistölle noin 100 autopaikkaa. Huolto- ja tavaraliikennettä liikennöidään pakettiautoilla, jakeluautoilla sekä täysi- ja puoliperärekoilla. Huolto- ja tavaraliikenteen määrä on nykytilanteessa noin 15 autoa/pv ja laajennuksen jälkeen sen arvioidaan olevan noin 20 autoa/pv.

Murata Electronics Oy päivittää laajennuksen myötä ympäristölupansa. Ympäristölupahakemus jätetään AVI:lle elokuussa 2017. Jalankululle varatun Myllymäenpolun katualueen ja kiinteistön Voimalantie 5 / Myllynkivenkuja 6 välistä rajaa tarkistetaan tarpeen mukaan. Myllymäenpolun kaavamerkinnät tarkistetaan vastaamaan nykyisin käytettäviä merkintöjä.

Vantaan kaupungin tavoitteena on mahdollistaa Murata Electronics Oy:n toimintojen ja työpaikkojen säilyminen ja lisääminen Vantaan tuotantotiloissa. Asiassa on huomioitava myös se, että Myllynkivenkuja 6:n rakennukset on suunniteltu ja rakennettu nimenomaan Murata Electronics Oy:n tuotantoprosesseja varten. Niiden muuttaminen muuhun tai muiden toimijoiden käyttöön olisi erittäin haastavaa ja kallista.

Aluerajaus on alustava ja on mahdollista, että se muuttuu. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja liittyy sopimuksia mm. lisärakennusoikeuden aiheuttaman arvonnousun ja kunnallistekniikan mahdollisten kehittämistarpeiden korvaamisesta kaupungille.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002350 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.4.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.6.2017

Hulevesisuunnitelma 3.11.2017

Liikenneselvitys 17.1.2018

Meluselvitys 17.1.2018

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 1.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter