Myyrmäentie 2:en kerrostaloja (nro 002317)

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 31.1.2019

Myyrmäentie 2:ssa oleva Myyrinhalmeen toimistorakennus ja pysäköintitalo puretaan ja kortteli rakennetaan tehokkaaksi kaupunikeskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu asuntoja 33 000 k-m² ja liiketiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin.

Kortteliin sijoittuu 10 asuinkerrostaloa, joiden korkeudet vaihtelevat neljästä kerroksesta 16-kerroksisiin asuintorneihin, ja joihin sijoittuu myös liiketiloja sekä asumista palvelevia yhteistiloja. Liiketilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan Myyrmäenraitin ja Vaskivuorentien varrelle. Asuinrakentamista sallitaan yhteensä 33 000 k-m² ja liiketilaa 1310 k-m². Liiketilasta tulee toteuttaa vähintään 1048 k-m², eli 80%. Korttelin maanvarainen sisäpiha on rakennettava viihtyisäksi ja vehreäksi yhtenäispihaksi.

Korttelin tarvitsemat pysäköintipaikat sijoittuvat autopaikkojen korttelialueelle enintään kuusikerroksiseen pysäköintilaitokseen, johon varataan 70 autopaikkaa yleiseen pysäköintiin. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistäpysäköintiä, liitetään kortteliin. Kaavassa autopaikkanormi asunnoille on 1 ap/130 k-m² ja liiketiloille 1 ap/100 k-m². Korttelin suunnittelussa on huomioitu asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojen monipuolisuus.

Suunniteltava alue on Myyrmäen keskustassa, Myyrmäentie 2:ssa oleva Myyrinhalmeen toimistotalon kortteli. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu myös Nivamutkan pysäköintialue. Asemakaavamuutoksen suunnittelualuetta rajaavat Myyrmäentie, Vaskivuorentie, Myyrmäenraitti ja Ojapolku.

Nykyinen tilanne

Myyrinhalmeen toimistalo on valmistunut Myyrmäentie 2:een vuonna 1976. Rakennus on ollut osa kaupunkikuvallista kokonaissuunnitelmaa, jossa polveileva, korkean rakentamisen nauha on keskittynyt Myyrmäentien ja Myyrmäenraitin rajaamiin kortteleihin Vaskivuorentien ja Uomatien välissä. Toimistorakennus on ollut pitkään vajaakäyttöinen eikä mittavaa rakennuksen peruskorjausta nähdä kannattavana. Talossa on myös liiketilaa, joissa toimii mm. legendaarinen Allun grilli. Korttelissa on maantasopysäköintiä sekä pysäköintilaitos. Myyrmäentien ja Ojapolun risteyksessä on Nivamutkan pysäköintialue, joka sijoittuu katualueelle. Kaavamuutoksella tämä alue liitetään kortteliin.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002317 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 1.1.2018

Mielipiteiden koonti 11.6.2018

Havainnekuvia

Aurinkoisuusselvitys 15.5.2018

Myyrinhalmeen meluselvitys 20.9.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 1.2.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017

Lisätietoja

Anne Olkkola
Asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 19.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter