Myyrmäessä Kelokuusen päiväkoti (nro 002329) (aikaisempi nimi Raappavuorentien päiväkoti)

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 12.11.2019

Vantaan kaupunki hakee maanomistajana kaavamuutosta Raappavuorentien länsipuolelle päiväkotia varten.

Raappavuorentien länsipuolelle tehdään kaavamuutos lisääntyneen päiväkotitarpeen johdosta, jolloin nykyiselle puistoalueelle (VP) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU) muodostetaan Y-tontti, joka mahdollistaa päiväkodin liikennejärjestelyineen. Päiväkodin tarvitsema rakennusoikeus on noin 2200 m².

Nykytilanne ja lähtötiedot

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa alue on tehokasta asuntoaluetta (A1) sekä lähivirkistysaluetta (VL), jolle on merkitty ulkoilureitti. A1-alueelle saa rakentaa ensisijassa asuinkerrostaloja. Alueella voidaan sallia asuinympäristöön sopivia työtiloja.

Yleiskaavassa on otettu huomioon maakuntakaavan kaasujohto ja viheryhteystarpeet.

Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on puistoaluetta (VP, lähivirkistysaluetta (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU sekä katualuetta (Raappavuorentie).

Alueella on tällä hetkellä koirapuisto. VU-alueen eli Myyrmäen urheilupuiston kiinteistön osalta kaavamuutos koskee vain alueen pohjoisosaa, jolla taataan liikennejärjestelyjen mahdollistaminen päiväkodille.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002329 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Mielipiteet ja vastineet 10.12.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.1.2018

Lisätietoja

Anne Olkkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 5.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter