Martinlaaksossa Vihertie 44-46 (nro 002337)

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.5.2019

Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta, jolla toimistohuoneistoja voidaan muuttaa asuinhuoneistoiksi tarpeen mukaan.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta tontin pääkäyttötarkoitukseen. Olevassa rakennuksessa on enimmäkseen toimistohuoneistoja, joita halutaan muuttaa asumiseen. Nykyisin rakennuksessa on kaksi asuinhuoneistoa.

Kaavatyö on vuoden 2018 kaupunkisuunnittelun työohjelmassa. Kaavatyö noudattaa Vantaan maapoliittisia linjauksia (2014), joiden mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille, joissa infrastruktuuri on valmiina. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen. Kaavamuutoksen kohde sijaitsee lähellä hyviä palveluja ja joukkoliikenneyhteyksiä ja on yleiskaavan keskustatoimintojen alueella.

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Lähtötiedot

Suunnittelualue sijaitsee lähellä hyviä palveluja ja joukkoliikenneyhteyksiä ja on yleiskaavan keskustatoimintojen aluetta. Martinlaakson keskukseen, jossa on kehäradan asema sekä linjaautoterminaali sekä ostoskeskus, on matkaa noin 400 metriä.

Rakennus on valmistunut 1986 ja se on kooltaan 2005 k-m². Tästä asuinhuoneistojen osuus on 256 km². Toimistohuoneistoja on 11. Kellarissa on varastoja ja lisäksi siellä toimii kuntosali.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002337 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.6.2018

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 9.1.2018

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 19.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter