Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista (nro 152400)

Kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 27.5.2020

Kuva: Haltiantie 4 – 8:n lisärakentamisuunnitelma / Arkkitehtitoimisto Ark7.

As Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy hakevat Louhelaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon , liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Samalla kaavoitetaan Louhelantien kaavoittamaton katualue ja ajantasaistetaan Louhelan asemakaava. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.

Alue sijaitsee Louhelan asuntoalueella Louhelantiellä, Haltiantiellä ja Eräkujalla.

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Louhelan kerrostalot ovat 4–8 -kerroksisia. Asuntoalue liittyy Jokiuomanpuistoon ja Mätäojanlaaksoon. Louhelassa on rautatieasema ja ostoskeskus.

Myyrmäen kaavarunkoluonnoksessa (Kh 23.4.2018) on esitetty, että Louhelassa voi olla kahdeksankerroksista täydennysrakentamista.

Voimassa olevassa asemakaavassa on asuntokerrostalojen korttelialueita AK ja luonnonmukaisena hoidettavia puistoalueita PL. Alueen rakennettu kerrosala on nyt 52 099 k-m².

Asemakaavan tavoitteita ovat täydennysrakentaminen Haltiantiellä ja vanhan rakennuskaavan ajantasaistaminen. Asemakaavaan sisältyy kaavoittamatonta Louhelantien katualuetta. Mätäojanlaakson luonnonsuojelualue merkitään luonnonsuojelualueeksi SL.

Asemakaavamuutoksella Haltiantielle rakennetaan kaksi kahdeksankerroksista kerrostaloa 12 330 k-m², talousrakennus 210 k-m², Louhelan Huolto Oy:lle liike- ja toimistotilaa 280 k-m² ja huoltorakennus 300 k-m², joka sijoittuu osin (156 m²) nykyiseen Haltianpuistoon. Asuntoja rakennetaan 195 kpl.

Uusista kerrostaloista tulee Louhelaan sopivia moderneja valkoisia kerrostaloja. Pysäköinti sijoittuu pysäköintilaitokseen, johon tulee viherkatto ja köynnösseiniä. Myös talousrakennukseen tulee viherkatto. Louhelan Huollon uuden liiketilan julkisivussa ja uudessa huoltorakennuksessa käytetään tehostevärinä nykyisen huoltorakennuksen keltaista tunnusväriä.

Rakennuskaavoista tuli lakimuutoksessa 1.1.2000 asemakaavoja. Louhelan rakennuskaavojen merkinnät ja määräykset ovat osin epäselviä, joten kaava ajantasaistetaan.

Kaavan hakijat

Asunto Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy.

Maanomistus

Asunto Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy, Asunto Oy Kaarenpeikko, Asunto Oy Kaarenmäki, Asunto Oy Kaarenkeiju, Laaturakenne Oy per. yhtiön lukuun, Nordea bank Finland Abp, yksityiset ja Vantaan kaupunki. Lisärakentamista osoitetaan vain Asunto Oy Kaarenhaltian ja Louhelan Huolto Oy:n maille, joiden kanssa SRV Rakennus Oy:llä on sopimus, sekä pieneltä osin kaupungin maalle

Kaavan valmistelu

Kaupungin asiantuntijoiden ja kaavan hakijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut SRV rakennus Oy ja sen konsulttina Arkkitehtitoimisto Ark7 Oy.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 152400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 7.5.2018

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 26.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter