Myyr Yorkin sporttikorttelit Kivikirveenkujalla Myyrmäessä (nro 002363)

Kaavamuutosalue sijaitsee Vaskivuorentien ja Raappavuorentien kulmassa ja koskee korttelin 15500 tontteja 2 (Kivikirveenkuja 3) ja 3 (Kivikirveenkuja 1), korttelin 15501 tontteja 1, 3, 5, 6 ja 7 (Vaskivuorentie 20-22, Kivikirveenkuja 2 ja 4, Meripihkatori 2), sekä niihin liittyviä viher-, katu- ja torialueita kaupunginosassa 15, Myyrmäki. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaskivuorentiehen, etelässä Kivikaudenpuiston viheralueeseen ja Liesikujan eteläpuoliseen asuinkortteliin, idässä Meripihkapolun viereiseen asuinkortteliin ja lännessä Raappavuorentiehen. Suunnittelualueella sijaitsee As Oy Kaarenhongan asuinkortteli ja VAV:n ja HOAS:n vuokra-asuntoja asuinkerrostalojen korttelialueella AK sekä pysäköintialuetta autopaikkojen korttelialueella LPA.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki on hakenut yhdessä VAV Asunnot Oy:n, HOAS:in, Kivikirveenkujan Autopaikat Oy:n sekä As Oy Kaarenhongan kanssa asemakaavan muuttamista Myyrmäen kortteleihin 15500 ja 15501. Alueella sijaitsee kuusi VAV Asunnot Oy:n ja yksi HOAS:in omistamaa asuinrakennusta. As Oy Kaarenhongan pysäköintipaikat sijaitsevat korttelissa 15500 Kivikirveen Autopaikat Oy: tontilla 92-15-500-3, joten näiden paikkojen säilyttäminen nykyisellä sijainnilla tulee turvata uudessa kaavassa.

VAV Asunnot Oy:n ja HOAS:in rakennukset ovat huonokuntoisia ja tulleet käyttöikänsä päähän. Myös asuntojen huoneistotyypit eivät enää vastaa nykyajan kysyntää. Alueen hallintamuotojakauma on hyvin vuokra-asuntopainotteista ja on tarkoituksenmukaista saada alueelle monipuolisemmin hallintamuotoja, etenkin omistusasumista. Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa korttelien rakennus- ja asuntokanta purkavan uudisrakentamisen kautta sekä tehostaa alueen maankäyttöä ja rakentaa alueelle viihtyisä ja laadukas asuinkortteli. VAV:n ja HOAS:n rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan noin 25 000 – 29 000 kem2 asumista ja kaupungin päiväkoti. Asuinkorttelin teemaksi on ideoitu jotain liikunnallisuuteen tai aktiivisuuteen viittaavaa, koska se sijaitsee ihanteellisesti Myyrmäen urheilupuiston vieressä.

Alueella on tarkoitus järjestää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jossa voittaneen ehdotuksen tekijät saavat osto-oikeuden alueen tontteihin. Kaupunki järjestää yhdessä kiinteistön omistajien kanssa suunnittelukilpailun. Tavoitteena on saada hankkeesta malliesimerkki purkavasta saneerauksesta, jossa uudistetaan kokonaista asuntokantaa monipuolisesti. Luodaan liikunnallisuutta painottava keskusta-kortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset aktiiviset asukkaat ja virikkeellinen toimintaympäristö. Korttelikokonaisuuteen tulee omistus- ja vuokra-asuntoja sekä kaupungin päiväkoti. Kilpailu on mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektissa. Kilpailussa huomioidaan myös yhteisöllisyys ja yhteiskäyttöisyys.

Kaavatyö on tulossa vuoden 2019 kaupunkisuunnittelun työohjelmaan. Kaavatyön yhteydessä laaditaan mahdollinen tonttijako. Kaavatyö noudattaa Vantaan maa- ja asuntopoliittisia linjauksia (hyv. kaupunginvaltuusto 18.6.2018), joiden mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. Kaavoituksen tavoitteena on laatu, kohtuuhintaisuus, toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkirakenteen eheys. Korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti asemanseuduilla ja keskustoissa, joissa on hyvät palvelut. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen. Kaupungin omistaman maan ja asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoittaminen on etusijalla.

Kaavan nro 002363 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma päivitetty 01.10.2018

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 26.9.2018

Myyr Yorkin Sporttikortteleista järjestetään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailuaika on 1.6.2021 – 22.9.2021. Siirry kilpailun sivulle.

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti
050 312 2132 sähköposti
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 1.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter