Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa (nro 002403)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 5.2.2020

patotie

Patotien nykyinen päiväkotirakennus ehdotetaan korvattavaksi uudella, rakennusoikeudeltaan ja kapasiteetiltaan suuremmalla päiväkotirakennuksella. Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee noin 200 metrin kävelymatkan päässä Louhelan asemasta.

Tontin käyttötarkoitus muutetaan YS:stä (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue) Y:ksi (yleisten palvelujen korttelialueeksi). Rakennusoikeutta päiväkodin tontille sijoittuu 2200 k-m² ja kerrosluku sallii rakentamista enintään kolmeen kerrokseen. Rakennusoikeus kasvaa siten 800 k-m² .

Hanke on kiireellinen ja sillä vastataan päiväkotipaikkojen kasvavaan tarpeeseen Myyrmäen alueella. Päiväkodin tavoitteellinen valmistumisvuosi on 2021. Nykyisessä päiväkotirakennuksessa on esiintynyt rakenteellisia ongelmia, mm. pohjaolosuhteiden ja rakennustavan vuoksi ja se on heikkokuntoinen.

Päiväkodin korvaaminen suuremmalla edellyttää tontin rakennusoikeuden sekä samalla tontin pinta-alan kasvattamista. Näin ollen päiväkodin tonttiin liitetään osa nykyisestä Viherpuiston alueesta sekä pieni osa Patotien katualueesta. Uuden tontin alueella sijaitsevien ulkoilureittien paikka siirtyy ja ne rakennetaan Viherpuistoon. Kaukolämpöputkea sekä vesihuollon päävesijohtoa varten osoitettu johtokuja merkitään rasitteeksi tontin alueelle. Kaavan mukainen ajoyhteys tontille tulee Patotieltä ja pysäköinti tapahtuu tontilla.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002403 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma, päivitetty 16.11.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2018

Lisätietoja

Anna Hakamäki
asemakaavasuunnittelija
050 3181 629
anna.hakamaki@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 4.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter