Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa (nro 002403)

Patotien nykyinen päiväkotirakennus ehdotetaan korvattavaksi uudella, rakennusoikeudeltaan ja kapasiteetiltaan suuremmalla päiväkotirakennuksella. Suuremmilla tiloilla pyritään vastaamaan kasvavaan päiväkotihoitopaikkojen tarpeeseen Myyrmäen suuralueella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee noin 200 metrin kävelymatkan päässä Louhelan asemasta. Kaavamuutosalueella sijaitsee purettaviksi esitettävä yksikerroksinen päiväkotirakennus ja siihen liittyviä talousrakennuksia ja katoksia sekä puistoaluetta ulkoilureitteineen. Nykyisessä päiväkotirakennuksessa on esiintynyt rakenteellisia ongelmia, mm. pohjaolosuhteiden ja rakennustavan vuoksi.

Tavoitteena on laatia asemakaavamuutos Patotien nykyisen päiväkodin korvaamiseksi suuremmalla kuuden kotiryhmän ja 192 lapsen päiväkotiyksiköllä. Myyrmäen suuralueella on toimitilainvestointiohjelman 2019-2028 pohjaksi laadittujen ennusteiden mukaan tarve päiväkotihoitopaikojen lisäämiseksi. Päiväkodin tavoitteellinen valmistumisvuosi on 2023.

Päiväkodin korvaaminen suuremmalla edellyttää tontin rakennusoikeuden sekä samalla tontin pinta-alan kasvattamista. Näin ollen päiväkodin tonttiin liitetään osa nykyisestä Viherpuiston (VP) alueesta. Rakennusoikeutta esitetään nostettavaksi 1400 k-m2:stä noin 2200 k-m2:n ja kerrosluku pysyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena sallien rakentamista kahteen kerrokseen.

Pysäköinti sekä huoltopiha suunnitellaan päiväkodin tontille. Pelastus-, huolto- ja ulkoilureittien sekä maanalaisten johtojen mahdolliset sijaintivaihtoehdot tutkitaan kaavatyön yhteydessä. Viherpuistossa kulkevan ekologisen yhteyden toimivuus varmistetaan kaavatyössä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002403 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma päivitetty 16.11.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2018

Kuulemiskirje 13.11.2018

Lisätietoja

Anna Hakamäki
asemakaavasuunnittelija
050 3181 629
anna.hakamaki@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 8.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter