Kelokuusenkujalle kerrostalo 200 asunnolle (nro 152500)

Kuva: Aksonometria yleiskaavan täydennysalueiden kortteleista vasemmalta lukien: Kelokuusen päiväkoti, nyt kaavoituksessa oleva Kelokuusenkujan kortteli (152500), joka on rajattu punaisella, Kelokuusenmäen korttelit sekä Raappavuorenpuiston kortteli, havainnekuva arkkitehti Anders Hedman, 10.3.2020. Punaisella rajattua korttelin osaa lukuun ottamatta, korttelit ovat lainvoimaisia.
Kaava-alue sijaitsee Raappavuorentien länsipuolella Myyrmäessä Luhtitien molemmin puolin, Vapaalassa Luhtitien eteläpuolella ja osa suunnittelualueen lähivirkistysalueesta sijoittuu Varistoon.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliseen kortteliin, muutetaan osa päiväkodin tontin pysäköintialueesta (yleisten rakennusten kortteli) Kelokuusenkujan katualueeksi sekä tarkistetaan Kelokuusenmäen, Vapaalanmetsän ja Kolokallion lähivirkistysalueiden kaavamerkintöjä luontoarvojen osalta. Asemakaavan alueella on lahokaviosammalta ja sen ydinaluetta.
Uuteen asuinkerrostalokortteliin esitetään kaupungin omistamalle maalle asuinrakentamista 11 000 k-m² , n. 220 asuntoa. Asuinkerrostalojen korkeudet vaihtelevat Raappavuorentien varressa ja korttelissa niiden ollessa enintään kahdeksan kerrosta. Korttelin katujulkisivujen tulee olla laadukkaita ja koostua tiilipinnasta ja värillisitä julkisivun osista. Korttelin ajoyhteys tulee Kelokuusenkujalta ja Kelokuusenpolulta, mutta korttelin pysäköinti sijoittuu pääosin Luhtitien varressa olevaan pysäköintitaloon.
Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa, joka tehdään kesällä 2020, Raappavuorentien itäpuolelle Virtatien ja Uomatien välissä. Putken siirto mahdollistaa Raappavuorentien rajaamisen kaupunkimaisin korttelein.

Hakija

Vantaan kaupunki/ Kiinteistöt ja tilat

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 29.9.2020

Selostus 29.9.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.9.2020

Nähtävillä 24.6.-24.8.2020 27 §:n mukaisesti

Osallisten mielipiteet, yhteenveto 12.5.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.3.2020, tarkistettu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 26.2.2020

Asukasyhteistyö

Perustuen valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi Uomarinteen koulun 12.3.2020 asukastilaisuus peruttiin.

Diaesitys, joka oli tarkoitus esittää asukastilaisuudessa.

Asemakaava-arkkitehti Anne Olkkolan videoesitys (n. 23 min.) kaavasta

Tietoa Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden katusuunnitelmista

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaava-arkkitehti
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Julkaistu: 25.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter