Tonttien laajennuksia Petikontiellä (nro 002442)

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 10.2.2021

Petikontie, sijainti

Petikossa Petikontie 23-25:n ja Kaakelikaari 2b:n toteille haetaan liikerakennusten korttelialueen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön KM, sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T laajentamista autopaikkojen korttelialueelle LPA ja yleiselle pysäköintialueelle LP. Rakennusoikeudet tarkistetaan.

Nykytilanne

Pääosin rakentamatonta sekametsää, jossa kulkee sähkölinja. Lounaisosassa on teollisuusja varastorakennuksia ja tilapäistä pysäköintiä. Muuripolun koillispuolella on ollut esitteillä lomamökkejä, jotka on purettu. Muuripolku on osa keskiaikaista Suurta Rantatietä eli Turun – Viipurin maantietä. Laastitietä ei ole rakennettu. Ei arvokkaita luontoarvoja. Kunnallistekniikka kadulla ja Muuripolulla.

Hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 29.9.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.3.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 10.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter