Hämevaarassa Vieteritielle lisää rakennusoikeutta (nro 002445)

Alustava luonnos. Uudet tontit sekä nykyiset ja uudet talot ja niiden kerrosalat.
Alustava luonnos. Uudet tontit sekä nykyiset ja uudet talot ja niiden kerrosalat.

Vieteritiellä kahden omakotitontin rakennusoikeus korotetaan 160 k-m:stä 215 k-m2:iin kuten naapuritonteille samassa korttelissa on kaavoitettu. Lisäksi saa rakentaa taloustiloja 30 k-m2 / tontti. Kyseessä on yleiskaavan täydennysrakentamiskohde. Tonteille on valmis kunnallistekniikka (hulevesi, vesi, jätevesi, sähkö). Alueella voidaan hyödyntää maalämpöä..

Sijainti

Vieteritie 7 – 9.

Nykytilanne

Alue on kaksi rakentamatonta tonttia, puusto hakattu. Kummallakin tontilla on 160 k-m2 rakennusoikeus. Lisäksi saa rakentaa taloustiloja 30 m2 / tontti.

Kaavamuutosalue on rakentamaton. Vieteritielle ja Vieterikujalle on kaavoitettu ja rakennettu julkisivuiltaan vaaleita ja katoiltaan harmaita kaksikerroksisia omakotitaloja.

Maanomistus

Vantaan kaupunki. Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat haki asemakaavamuutosta

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.5.2020

Mielipiteet pyydetään 15.6.2020 mennessä.

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi
Julkaistu: 14.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter