Petikossa Tiilenlyöjänkujalle liike- ja toimistotiloja (nro 002448)

Kaupunginvaltuusto on 8.3.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 31.5.2021

Mitä alueelle suunnitellaan?

Mamaka Oy hakee Tiilenlyöjänkuja 1:n tontille liike- ja toimistotiloja 1 000 k-m², kun voimassa oleva asemakaava sallii niitä 504 k-m².
Tontti kaavoitettaisiin toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY nykyisellä rakennusoikeudella e = 0,70 (1260 k-m²) ja nykyisellä kerrosluvulla kolme (III).

Nykytilanne

Tontin pinta-ala on 1800 m², tonttitehokkuus e = 0,70, siitä laskettu rakennusoikeus 1260 km², josta on rakennettu 888 k-m² (kerrosneliömetriä).
Tästä saa olla liike- ja toimistotiloja 504 k-m² (40 %). Liiketilan tarve autokauppaa varten on 1000 k-m².

Kaavan nro 002448 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 3.11.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.11.2020

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 13.8.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 31.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter