Martinlaaksontielle päiväkoti (nro 002414)

Martinlaakson tarvitaan uusi päiväkoti. Nyt on suunniteilla 6 ryhmäinen päiväkoti, joka olisi käytössä vuoteen 2027 mennessä. Kaavamuutosalue sijaitsee osoitteessa Martinlaaksontie 26, Viherpuisto 3 tontilla.

Tontti sijaitsee metsäisellä puistoalueella rautatien varrella. Se rajautuu erillistalojen korttelialueeseen lännessä ja Viherpuiston lähivirkistysalueeseen etelässä. Tontille on mahdollista luoda yhteys Viherpuiston virkistysalueeseen ja urheilukenttään Valkopolun katualueen kautta.

Tarvittavan tontinkoko on noin 8400 m2, josta rakennusoikeutta 2100-3600 brm2 ja piha-aluetta 3400-4000 m2.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.6.2021. Päivitetty 18.6.2021

Mielipiteet voi jättää 31.8.2021 mennessä.
Soittoaika Anna-Kaisa Haanpäälle 30.08. klo 14-16.00.

Asukastilaisuus järjestetiin 15.6.2021

Tutustu tilaisuuden diaesitykseen.

Lisätietoja

Annakaisa Haanpää
Asemakaava-arkkitehti
043 8268456
annakaisa.haanpaa@vantaa.fi

Julkaistu: 18.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter