Aisaparinkuja (nro 002469)

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, jossa Aisaparikujaa ja kortteleiden 10025 ja 10026 tonteille ajoa muutetaan niin, että tonttien hulevesien pumppaus rasite poistuu.

Alustava suunnittelualue käsittää tulevan erillispientalojen korttelialueen (AO) 10025 ja 10026, joka rajautuu Linnaistenmetsään ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeään Kulkusmäen alueeseen.

Alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Vantaan lounaisnurkassa Linnaisten omakotialueen itä- ja eteläpuolella Linnaistenmetsässä. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Linnaisten tulevaan pientalokortteliin (asemakaava 100400)
ja lännessä Aisatien pientalokortteliin sekä Espoon ja Vantaan väliseen rajaan.Suunnittelualueen länsipuolella Espoossa on pientalokortteleita. Etelässä suunnittelualueen raja on Linnaistenmetsässä.

Hakija

Hanke on alkanut Vantaan kaupungin aloitteesta ja laaditaan kaupungin omana työnä.Kaavamuutoshakemus liittyy 27.08.2018 hyväksyttyyn Linnaisten omakotialueen laajennukseen ja asemakaavaan 100400. Hanke on hyväksytty vuoden 2021 työohjelmaan.

Lähtötiedot

Maa-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa ja pääosin rakentamaton. Asemakaavatyö tukee valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden, Uudenmaan maakuntakaavan ja Vantaan yleiskaavan toteutumista.

Kaavamuutoshankkeessa hyödynnetään voimassa olevan asemakaavan 100400 selvityksiä, lisäksi tutkitaan kunnallistekniikka ja liikennejärjestelyt.

Kaavan numero 002469 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.8.2021, päivitetty 6.8.2021

Annakaisa Haanpää on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse maanantaina 09.08.2021 klo 13-16.00 sekä 13.09.2021 klo 14-16.00.

Mielipiteitä kuullaan 17.09.2021 asti.

Lisätietoja

Annakaisa Haanpää
Asemakaava-arkkitehti
043 8268456
annakaisa.haanpaa@vantaa.fi

Suunnittelusta vastaa
Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 6.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter