Muutoksia Lintukallionpolulle Martinlaaksossa (nro 002035)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.11.2012
Kaava tullut voimaan 16.01.2013

Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa koulutietä Lintukallionpolulla erottamalla ajoneuvoliikennekevyestä liikenteestä. Samalla on tarkoitus suojella punatiilinen tornimuuntaja ja säilyttää katu-alueella olevaa puustoa.

Nykytilanne, lähtötiedot

  • Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
  • Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta.
  • Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 17577 onyleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kivivuorenpolku jaLintukallionpolku ovat jalankululle varattua katualuetta. Katualueella on kaupunkikuvallisesti arvokas tornimuuntamo ja katualueella kasvaa mäntyjä. Lintukallionpolun varrella on kaksi päiväkotia ja etelämpänä koulu (0-6 luokat).
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 21.5.2008, ettäasemakaavamuutos nro 001908 jaetaan kahdeksi erialueeksi. Tämä on kyseisen kaavamuutosalueen eteläosa.

Kaavan asiakirjat nro 002035

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2008 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 16.1.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter