Raappavuorenpuisto (nro 002049)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt
Kaava tullut osittain voimaan 2.3.2020 ja 22.4.2020

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen. Tämä asemakaavamuutos ei sisällä Luhtitien koko linjausta. Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue sekä asemakaavaa päivitetään Pellaksenojan ja ulkoilureitin siirtojen osalta. Asuinrakentamista sallitaan 11 000 k-m² ja liiketilaa edellytetään 100 k-m².

Asuinkerrostalojen korkeudet vaihtelevat niiden ollessa enintään kahdeksan kerrosta. Korttelin katujulkisivun tulee olla värikkäitä ja niiden tulee koostua tiilipinnasta ja värillisistä julkisivun osista.

Korttelin tarvitsemat pysäköintipaikat sijoittuvat maantasoon johtorasitealueelle tai pysäköintilaitokseen Luhtitien varrelle. Kaavassa autopaikkanormi asunnoille on 1 ap/100 k-m², kuitenkin vähintään 2 autopaikkaa kolmea asuntoa kohti ja liiketiloille 1 ap/50 k-m².

Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös Luhtitien itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaavan 2007 mukaisesti. Asemakaavamuutos ei sisällä Luhtitien koko linjausta eikä siten mahdollista uutta läpiajettavaa katuyhteyttä. Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueen asemakaavaa päivitetään uuden Pellaksenojan ja ulkoilureitin linjauksen osalta.

Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue sekä johtokuja. Asemakaavan muutosalueelta siirtyvät pois matonpesupaikka ja raskaiden ajoneuvojen pysäköinti.

Kaavan hakija

Vantaan kaupunki

Maanomistus

Vantaan kaupunkia

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Ramboll Oy

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002049 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Mielipiteet ja vastineet 19.8.2019

Meluselvitys 1.8.2019

Asukastilaisuuden esitys 27.3.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 19.3.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.1.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.10.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.09.2009

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 4.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter