Luonnonsuojelu- ja virkistysalueita sekä teollisuustontteja Petikkoon (nro 261300)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.8.2012
Kaava tullut voimaan 18.6.2012

Asemakaavassa kaavoitetaan Petikon yritysalueen pohjoispuolinen Petikonmäen luonnonsuojelualue sekä ympäröiviä virkistysalueita ratsastus- ja pääulkoilureitteineen. Liikuntatoimen käytössä oleva alue kaavoitetaan. Lisäksi kaavoitetaan kaksi uutta teollisuustonttia nykyisille puistoalueille, toinen Tiilenpolttajankujan varteen ja toinen Tiilenlyöjänkujan päähän. Osa Tiilenlyöjänkujasta liitetään teollisuustonttiin.

Kaavan asiakirjat nro 261300

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Luonnoskartta (PDF)

Luonnosmääräykset (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2011 (PDF)

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 18.6.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter