Asuinkerrostalorakentamista Kaivokselan ostarin tilalle (nro 001989)

Suunnittelualue

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Kaivokselan kaupunginosassa karttaliitteen rajaamalla alueella. Pohjoisessa aluetta rajaa olemassa oleva kerrostaloasutus, idässä McDonald’sin liiketontti sekä lännessä ja etelässä Kaivosvoudintie. Yksityisessä maanomistuksessa olevalla suunnittelualueella sijaitsee Kaivokselan ostari.

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Kaivospuhos Oy ja Kiinteistö Oy Kaivoskaupat ovat hakeneet asemakaavan muuttamista siten, että tonttien 16-129-1 ja 16-129-4 liikerakennusten korttelialue KL muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Asemakaavamuutos mahdollistaisi noin 250 uuden asukkaan alueen.

Uusi rakentaminen on Arkkitehtitoimisto CJN:llä teetetyn viitesuunnitelman mukaan 6-kerroksista asuinrakentamista, yhteensä noin 9700 kem², josta 400 kem2 on liiketilaa. Rakennusmassojen rajaus ja arkkitehtuuri pyritään toteuttamaan siten, että uusi rakentaminen sopeutuu arvokkaaseen aluerakentamismiljööseen.

Nykyisen asemakaavan mukainen tonttien rakennusoikeus on 2030 kem². Nykyisin tonteilla on kuitenkin käytetty rakennusoikeutta yhteensä 2404 kem².

Hakija

Kaivospuhos Oy ja Kiinteistö Oy Kaivoskaupat

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 001989 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.11.2012 (PDF)

Lisätietoja

Anna Hakamäki
asemakaavasuunnittelija
050 318 1629
anna.hakamaki@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 12.11.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter