Metropolin ammattikorkeakoulu laajentaa Myyrmäessä (nro 002195)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.0.2014
Kaava tullut voimaan 28.5.2014

Alue sijaitsee osoitteessa Leiritie 1. Metropolia ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa neljään yksikköön, joista yksi onMyyrmäki. Laajennustarve on 16 000 k-m², joka sijoittuisi Leiritien varteen osin seitsemään kerrokseen.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutosta haetaan Metropolia ammattikorkeakoulun laajennukselle. Metropolia ammattikorkeakoulu toimii nyt 20 eri toimipisteessä, mikä on erittäin kallista sekä epäsopivien, peruskorjattavien ja osin suojeltujen kiinteistöjen vuoksi tulevaisuudessa mahdotonta. Visiossa muodostuisi neljä kampusta: Myyrmäkeen, Leppävaaraan, Arabianrantaan ja Myllypuroon.Tämä olisi rahoitettavissa säästyvillä kiinteistökuluilla ja säästäisi huomattavasti käyttökuluja. Myyrmäkeen sijoittuvat vihreät teknologiat ja liiketoiminta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Tontin rakennusoikeus on 20 000 k-m² (kerrosneliömetriä). Suurin sallittu kerrosluku on viisi. Tontilla on kolmekerroksinen ammattikorkeakoulu, yksikerroksinen urheilurakennus ja yksikerroksinen kahden asunnon talo, jotka ovat valmistuneet 1988. Ne on toteutettu arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Rakennusoikeutta on nyt käytetty 15 618 k-m². Rakennusoikeutta on jäljellä 4 382 k-m². Rakennusta on tarpeen laajentaa noin 16 000 k-m², jolloin kokonaisrakennusoikeuden tarve on 32 000 k-m².

Asemakaavamuutoksessa tontti pysyy yleisten rakennusten korttelialueena Y. Rakennusoikeudeksi annetaan 32 000 k-m², jolloin rakennusoikeus kasvaa 12 000 k-m² (60 %). Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi tulisi osittain seitsemän. Leiritien reunassa kerrosluku olisi neljä. Myös Apajakujan itäpäässä on seitsemänkerroksisia taloja. Alustavan luonnoksen mukaan uudisrakennus kohoaisi Leiritien puolella polveilevana massana niin, että se ei merkittävästi varjostaisi Leiritien toisella puolella olevaa asuinkerrostaloa. Raappavuorentien risteyksestä katsottuna uudisrakennus kohoaa vanhaa rakennusta korkeammalle. Vanhin rakennusosa säilyy ja merkitään kaksikerroksiseksi. Ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liike- ja palvelutiloja. Tonttia reunustavat puurivit säilyvät. Pysäköinti sijoittuu pääosin pysäköintitaloon ja muuttuu maksulliseksi. Kaavassa sovelletaan tavanomaista Y-tonttien pysäköintinormia 1 ap / 150 k-m², jolloin pysäköintipaikkojen määrä säilyy nykyisenä. Lisääntyvä kysyntä siirtyy joukkoliikenteeseen. Alueelle on erinomaiset joukkoliikenneyhteydet. Polkupyöräpaikkoja on tarjottava riittävästi.

Kaavamuutos mahdollistaa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluvision toteuttamisen. Se tarjoaisi huomattavasti synergiaetuja ja parantaisi opiskelumahdollisuuksia. Hankkeen olisi tarkoitus valmistua 2016 – 17. Väljä asemakaava mahdollistaa tarkemman hanke- ja rakennussuunnittelun, jota ei ole vielä aloitettu.

Kaavamuutoksen hakija

Vantaan kaupunki, yrityspalvelut.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n konsulttina Ramboll ja Arkkitehtitoimisto Arkkitehtitoimisto Tengbom Eriksson.

Kaavan asiakirjat nro 002195

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.4.2013 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 28.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter