Kehä III:n tiealue (nro 200400)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.8.2015
Kaava tullut voimaan 21.10.2015

Sekä omakoti- ja yritystontteja sekä katu-, virkistys- ja luonnonsuojelualueita Hämeenkylään, Askistoon ja Varistoon.

Alueen sijainti ja tavoitteet

Hämeenkylään, Askistoon ja Varistoon laaditaan asemakaavaa, jonka tavoitteena on Kehä III:n tiealueen asemakaavoitus laaditun tiesuunnitelman (2010) mukaisesti. Samalla kaavoitetaan neljä omakotitonttia ja liike- ja toimistotontti Askistoon, teollisuus-, varasto- ja liiketontti Varistoon sekä katu-, virkistys- ja luonnonsuojelualueita Hämeenkylään ja Askistoon. Alue sijaitsee Kehä III:n molemmin puolin Espoon rajalta Vihdintien itäpuolelle.

Kaava-aloitteet

Asemakaava perustuu Kehä III:n tiesuunnitelmaan (Uudenmaan ELY-keskus 2010) ja Vantaan kaupunkisuunnittelun suunnitteluohjelmaan. Lisäksi yksityiset maanomistajat hakevat neljän omakotitalon (kukin 200 k-m²) ja yhden liike- ja toimistorakennuksen (500 k-m2) rakentamista Uudenkyläntie 1:n ja 3:n tonteille Askistoon. Samalla asemakaavoitetaan uusi teollisuus-, varasto- ja toimistorakennnusten tontti Varistoon Martinkyläntie 63:n kohdalle Varistoon sekä Kehä III:een liittyviä katu, virkistys- ja luonnonsuojelualueita Hämeenkylään ja Askistoon

Nykytilanne

Alueella on Kehä III, Uudenkyläntie ja Pitkäjärvenniitty. Alueella on merkittäviä luontokohteita, historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ja rakennuskulttuurikohteita. Alue on osa laajaa maisemallisesti arvokasta aluetta.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 200400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 21.10.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter