Kerrostaloasumista Uomarinteen päähän (nro 002235)

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 12.8.2015

Myyrmäen huolto on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että autopaikkojen korttelialueet sekä pieni osa puistoaluetta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontille arkkitehtuuriltaan ja toteutettavuudeltaan laadukasta 6-8-kerroksista asuinkerrostalorakentamista noin 3500 k-m2. Viitesuunnitelma perustuu NCC:n Bertta-konseptiin, jossa osa autopaikoista on sijoitettu rakennuksen kellariin ja 1. kerrokseen.

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Myyrmäen kaupunginosassa lähellä Louhelan asemaa karttaliitteen rajaamalla alueella korttelin 15658 tontilla 6, korttelin 15 666 tontilla 1 sekä pienellä kaistaleella viheraluetta. Pohjoisessa aluetta rajaa Uomarinteen katualue, idässä Uomarinteen koulun tontti, lännessä asuinkerrostalo ja etelässä Kuohupuisto.

Suunnittelussa pyritään löytämään alueen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu, joka tarjoaa vuokra-asuntoja. Ympäröivillä tonteilla on 5-8- kerroksisia asuinkerrostaloja. Tontin itärajalla ja puiston puolella säilytetään ulkoilureitti. Uudisrakentaminen ja pysäköintialue liitetään viimeistellysti maisemarakentamisella puistoalueeseen.

Kaavan nro 002235 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.2.2014 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 6.8.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter