Tikkurilassa uusi vuokrakerrostalo Orvokkikujalle (nro 002237)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.9.2015
Kaava tullut voimaan 18.11.2015

Alueen sijainti

Suunniteltava alue sijaitsee Tikkurilassa, Tikkurilantien pohjoispuolella, osoitteessa Orvokkikuja 1 (Tikkurilantie 57). Alue rajautuu etelässä Tikkurilantiehen, lännessä ja pohjoisessa Orvokkikujaan, sekä idässä entiseen huoltoaseman tonttiin.

Mikä alueella muuttuu

Käyttötarkoitus säilyy ennallaan asuinkerrostalojen korttelialueena. Kerrosluku kasvaa nykyisestä neljästä enimmillään kahdeksaan kerrokseen ja rakennusoikeus nousee noin 6 000 kerrosneliömetriin.

Maanomistus ja hakija

Alue on Saton omistama.

Nykytilanne

Alueella on Saton omistama, nelikerroksinen vuokrakerrostalo, joka on valmistunut vuonna 1977. Nyt omistaja hakee asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa tehokkaamman suntorakentamisen tontille. Tarkoituksena on aluksi rakentaa uusi rakennus nykyisen rakennuksen viereen, Tikkurilantien varteen. Myöhemmin vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Tikkurilantien puolella katutasoon tulee liiketilaa.

Pysäköinti hoidetaan tontilla, pihakannen alla. Rakennusten korkeus vaihtelee seitsemästä kahdeksaan ja rakennusoikeus on vajaat 6 000 kerrosneliömetriä.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002237 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.08.2014

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 5.10.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter