Simonkylään asuinkerrostalo (nro 002153)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.10.2015
Kaava tullut voimaan 16.12.2015

Uusi asuinkerrostalo Simonkylään tyhjillään olevan, 70-luvulla rakennetun myymälärakennuksen ja rakentamattomaksi jääneen pysäköintialueen tilalle. Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus kasvaa 1600 k-m², kun asuinkerrostalojen korttelialueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee 2100 k-m². Alueelle tulee arviolta 36 asuntoa.

Alueen sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Simonkylässä, Kallioimarteentien, Kallioimarteenrinteen, Kallioimarteenpolun ja Hiiriharjunpolun rajaamalla alueella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutosalueelle suunnitellaan ympäristön olemassa olevien asuinrakennusten mittakaavaa ja tehokkuutta vastaavaa uutta asuinkerrostaloa. Suunnittelualueella on nykyisin käyttämättä jäänyt, pysäköintiin varattu alue ja 1970-luvulla rakennettu liikerakennus. Liikerakennus on tarkoitus purkaa uuden rakentamisen tieltä.

Miten tilanne muuttuu?

Liikerakennusten korttelialue sekä pysäköimisalue on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueen rakennusoikeudeksi esitetään yhteensä noin 2400 k-m². Asuntoja on tulossa 44 kappaletta.

Maanomistus

Kaavamuutosalue on yksityisessä ja Vantaan kaupungin omistuksessa.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002153 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2014

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 19.10.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter