Orvokkirinne 4:än asumista (nro 002224)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.04.2015
Kaava tullut voimaan 17.6.2015

Tikkurilassa Oksanmäellä, osoitteessa Orvokkirinne 4 suunnitellaan asuinkerrostaloja joihin voidaan sijoittaa myös erityisasumista. Kerroskorkeus olisi enimmillään kuutta kerrosta. Rakennusoikeutta tullaan nostamaan noin 2000 k-m²:stä noin 4000 k-m²:n.

Lähtötiedot

Tällä hetkellä tontilla sijaitsee neljä vuonna 1981 valmistuneita yksi- ja kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Rakennukset ovat huonokuntoisia eivätkä sovellu nykytilassaan erityisasumiselle. Tontin nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa.

Tällä hetkellä rakennukset ovat vuokra-asumiskäytössä. Tiloissa toimii myös Vantaan Järestörinki ry:n ylläpitämä avoin kohtaamispaikka kaikille kaupunkilaisille, Vapaaehtoistalo Viola.

Muutostontin lähiympäristössä sijaitsee asuinkerrostaloja sekä pieni puistoalue, Kämmekkäpuisto. Muutostontti rajautuu eteläreunastaan Kämmekkäpuistoon.

Hakija

VAV Asunnot Oy hakee asemakaavan muutosta tontille, joka sijaitsee osoitteessa Orvokkirinne 4 osassa korttelia 61300.

Kaavan nro 002224 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.02.2014

Lisätietoja

Ritva Kotilainen
arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter