Tikkurilassa Kielotie 38-44 (nro 002314)

Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Se on erotettu omaksi työksi kaavamuutoksesta nro 002299. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin 61300 tontit 3 ja 4, kiinteistö 421-12-20, kortteli 61303 sekä osa kortteleita ympäröiviä katualueita.

Lähtötiedot

Kaavoitettavan alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki ja Asunto Oy Kultapyrstö.

Mitä alueelle suunnitellaan?

As Oy Kultapyrstön, Tikkurilan neuvolan, Aravatalon, As. Oy Säästöpyrstön ja As. Oy Lohenpyrstön kaupunkikuvallisia, historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja selvitetään osana kaavamuutosta. Rakennukset ja mahdollisesti osa rakennusten pihapiireistä on tarkoitus suojella osana kaavamuutosta.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002314 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.9.2016

Lisätietoja

Ritva Kotilainen
arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 2.9.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter