Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo (nro 002333)

Alueen sijainti

Mönkkösen kulmaa osoitteessa Tikkurilantie 76-78 ja Osmankäämintie 16 kaavaa tarkistetaan.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueen käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalotontiksi ja sille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta. Kolmea tonttia yhdistetään ja niillä sijaitsevat pientalot ja liikerakennus puretaan.

Muutos sallisi neljä-viisikerroksisen asuinkerrostalon ja siihen liittyvien liiketilojen rakentamisen.

Edellisen lisäksi tarkastellaan Tikkurilantie 76:n rakennuksen alkuperäisarvojen säilyneisyyttä ja sitä onko suojeluperusteita jäljellä. Vantaan kaupunginmuseo on selvittänyt Tikkurilantie 76:n historiaa.

Maanomistus ja hakija

Kaavamuutosta hakee yritys sekä yksityinen hakijataho/maanomistajataho ja siihen liittyy sopimus, joka valmistellaan samassa yhteydessä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002333 asiakirjat

Tikkurilantien maastokävely ja asukasilta 17.4.2018, muistio

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 7.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter