Silkkitehtaantielle asumista (nro 002435)

Näkymä kortteliin kaakosta.Lundén Architecture Company

Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilassa, vanhan silkkitehtaan naapurissa, osoitteissa Kielotie 1-3 ja Kielotie 5. Alue rajautuu lännessä Kielotiehen, idässä ja etelässä Silkkipolkuun ja Silkkitehtaantiehen. Kaavoitettavissa kortteleissa on nykyisin liike- ja toimistotiloja, mm. Kela.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutosta ovat hakeneet alueen maanomistajat, joiden tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialueet asuinkerrostalorakentamiseen soveltuviksi (AK). Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Kerrosluku nousisi nykyisestä neljästä kerroksesta Kielotien puolella kahdeksaan ja harkituilta osiltaan jopa kahteentoista. Silkkitehtaantien puolella rakentaminen olisi maltillisemmin neljästä kuuteen kerrosta. Maanomistajan tavoitteena on noin 22 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeus. Alueelle laaditaan kaavatyön yhteydessä tonttijako.

Toteutuessaan kaava tehostaa maankäyttöä Tikkurilantien eli suunnitellun pikaraitiotielinjauksen varrella.

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Kaavan asiakirjat nro 002435

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2020

Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kaavatöihin liittyvät yleisötilaisuuksia ja -tapaamisia rajoitetaan.

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020.
Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Katso kaavasta videoesittely.

Lisätietoja:

Seppo Niva
arkkitehti
puhelin 050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Julkaistu: 7.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter