Helsingin pitäjän kirkonkylän Knapaksessa suojelua ja täydennysrakentamista (nro 002408)

Ote kaupunkikartasta ja ajantasa-asemakaavasta.

Osoitteessa Kyläraitti 1 kaupungin omistama päärakennus osoitetaan asuinkäyttöön ja suojellaan. Päärakennuksen asema osana historiallisen tien katunäkymänä säilyy. Samalla tutkitaan yksikerroksisen työtilan tai sivuasunnon rakentamisen mahdollisuutta tontin koillisosaan.

Alueeseen kuuluu kiinteistö Kyläraitin ja Kirkkotien risteyksessä osoitteessa Kyläraitti 1 sekä siihen rajautuvat katualueet.

Mitä aluella suunnitellaan?

Tavoitteena on päivittää valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY) sijaitsevan suunnittelualueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet

  • Päärakennus osoitetaan asuinkäyttöön ja suojellaan jatkossakin.
  • Käyttämätön rakennusoikeus Kylätien ja Kirkkotien risteyksessä poistetaan, jotta päärakennuksen asema osana historiallisen tien katunäkymiä säilyy.
  • Tutkitaan yksikerroksisen työtilan tai sivuasunnon rakentamisen mahdollisuutta tontin koillisosaan, likimain ajantasa-asemakaavassa talousrakennukselle osoitettuun sijaintiin.
  • Säilytetään voimassa olevan asemakaavan määräykset uudisrakentamisen sovittamisesta ympäristöön.
  • Poistuva rakennusoikeus on suurempi kuin mahdollinen lisäys, eli rakennusoikeus vähenee.
  • Arvokkaat tammet suojellaan jatkossakin, ja vaahteran suojelua tutkitaan.

Lähtötiedot

Knapaksen päärakennus on valmistunut vuonna 1922 maatilan päärakennukseksi. Suunnittelualueella sijaitsee lisäksi pieni saunarakennus sekä pergolarakennelma ja jätekatos. Saatsi arkkitehdit Oy on laatinut päärakennuksen korjattavuuden selvityksen, joka valmistui 18.8.2020.

Kylätien eteläpuolella sijaitsevat Riddarsin asuinrakennukset ovat vuosilta 1827 ja 1880. Kirkkotien itäpuolella on 1890 valmistunut talo Hannusas, jossa nykyään toimii Laurentiuksen kahvitupa. Knapaksen länsipuolella on 1914 valmistunut asuinrakennus ja pohjoispuolella kaksi 2000-luvulla rakennettua paritaloa, jotka on sovitettu täydentämään arvokasta kulttuuriympäristöä.

Maanomistus ja hakija

Vantaan kaupunki

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.11.2020

Mielipiteet 17.12.2020 mennessä.

Lisätietoja:

Tuuli Huhtala
asemakaava-arkkitehti
tuuli.huhtala@vantaa.fi
040 197 7963

Julkaistu: 10.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter