Viertolassa Neilikkapolku 12:een kaksi kerrostaloa (nro 002444)

Alustava asemapiirros (Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo)
Alustava asemapiirros (Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo)

Osoitteessa Neilikkapolku 12 1970-luvulla rakennetut paritalot korvataan kahdella pistetalolla, joiden kerrosluvut viisi ja kuusi.

Suunnittelualueeseen kuuluu Neilikkapolkuun rajautuva kiinteistö osoitteessa Neilikkapolku 12 sekä siihen rajautuvat katualueet Neilikkapolulla ja Unikkotiellä. Kiinteistö on yksityisessä omistuksessa.

Alustavat suunnitelmat

Tavoitteena on muuttaa asuntorakennusten korttelialue kerrostalorakentamiseen soveltuvaksi (AK). Nykyiset paritalot on tarkoitus korvata kahdella pistemäisellä kerrostalolla.

Kaava tehostaa maankäyttöä joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuvalla kestävän kasvun vyöhykkeellä. Neilikkapolun ja Unikkotien risteykseen edellytetään liiketilaa. Kaavan yhteydessä katualueen rajausta tarkistetaan ja risteysalueen pohjois-eteläsuuntaista kevyen liikenteen yhteyttä sujuvoitetaan.

Suunnitelma pähkinänkuoressa:

  • Pohjois-eteläsuuntaista kevyen liikenteen yhteyttä sujuvoitetaan
  • Neilikkapolun ja Unikkotien risteykseen edellytetään liiketilaa
  • Tontille ajetaan Unikkotien suunnasta ja tontin kaakkoiskulmasta, Neilikkapolku levenee tontin suuntaan noin metrillä
  • Viitesuunnitelmassa kerrosluvut viisi ja kuusi
  • Suuntaa antava asuinkerrosala 3 100 k-m² ja tonttitehokkuus 1,3
  • Autopaikat sijoitettu rakennusten ensimmäiseen kerrokseen ja maantasoon rakennusten väliin
  • Asumista palvelevia tiloja myös ullakkokerroksessa ja kellarissa

Maanomistus ja hakija

Kaavaa valmistellaan maanomistajan aloitteesta.

Kaavan nro 002444 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Nähtävillä 12.1.-10.2.2022

Selostus
Kaupunkiympäristölautakunta 9.11.2021

Kuulemiskirje 17.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2020

Lisätietoja:

Tuuli Huhtala
asemakaava-arkkitehti
tuuli.huhtala@vantaa.fi
040 197 7963

Julkaistu: 11.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter