Vantaan Energian kaukolämpövarasto (nro 002486 ja 002486ma)

Asemakaavamuutos koskee osaa Untipakan lähivirkistysalueesta ja alue rajautuu pohjoispuolella Kyytitiehen.

Maanalaisen asemakaavan tarkasteltavaan alueeseen kuuluu osa Untipakan, Variskallion ja Kalkkikallion viheralueista. Lisäksi alueeseen kuuluu osa Kehä III:sta, Vanhasta Porvoontiestä ja Kuusikon asuinalueesta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaava-alueelle suunnitellaan Vantaan Energian kaukolämpövarastoa, joka sijoittuisi Kehä III:n alle noin 50–60 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Suunnitelmassa varaston ajoyhteystunnelit kulkevat maan alla Kuusikon läpi ja tunneleiden suuaukot sijoittuvat Untipakan alueelle, jolloin huoltoajoyhteys tunneleihin olisi Kyytitieltä.

Lämpövaraston vesisäiliöihin varastoidaan kesäaikaan lämpöä, joka olisi hyödynnettävissä lämmityskaudella. Lämpövaraston tilavuus tulee olemaan noin 900 000 kuutiometriä (m³) ja louhittava tila noin 1 000 000 m³.

Hanke on osa Vantaan Energian tavoitetta luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä sekä tavoitetta korvata maakaasun käyttöä siirtymällä hyödyntämään jätteiden energiakäytöstä syntyvää energiaa, uusiutuvia energialähteitä sekä energiavarastointia. Varastosta saadaan edullisesti suuri lämmitysteho, joka on tarpeen kylmänä aikana. Yhtiön tavoitteena on energiantuotannon hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Kaavan nro 002486 asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 14.4.2021.
Kirje vireilletuloilmoituksesta 14.4.2021

Muualla verkossa

Vantaan Energia:Lämmön kausivarasto

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), Ympäristöministeriö 1.4.2021

Lisätietoja:

Tea Taponen,
asemakaava-arkkitehti
040 483 9054
tea.taponen@vantaa.fi

Julkaistu: 6.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter