Vantaan Ratikan Tikkurilanraitio (nro 002457 ja 002457ma)

Tavoitteena on varmistaa sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolella. Kaavassa osoitetaan tila Ratakujan linjauksen mukaiselle ratikan tunnelille Väritehtaankadun ja Tikkurilantien sekä Kielotien ja Tikkuraitin risteysten välille.

Asemakaavan muutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Kielotien ja Väritehtaankadun välisestä tunneliyhteydestä Vantaan ratikkaa varten. Kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen vaihtoasema Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle ja varmistetaan siten sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin.

Asemakaava on kaksiosainen. Maanpäällinen kaava 002457 sijoittuu Kielotielle ja sillä osoitetaan tunneliin johtava läntinen ajoyhteys. Maanalainen kaava 002457 ma sijoittuu pääradan itälaidan sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteyksen välille rautatiealueen, katualueen, puistoalueen ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueen alapuolelle.

Maanalaisella kaavalla osoitetaan tilavaraus joukkoliikennetunnelille ja maanalaiselle joukkoliikenteen pysäkille sekä niihin liittyville kulkuyhteyksille.

Maanalaisen kaavan alueella maanpäällisiin asemakaavoihin ei tule muutoksia.

Raitiotie ja Tikkurilanraitio toteutuessaan kasvattaisivat Tikkurilan matkakeskuksen merkitystä joukkoliikenteen solmukohtana. Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys, jota suunnitellaan Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raideyhteydellä on tarkoitus lisätä kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollistaa kaupungin kasvaminen kestävästi joukkoliikenteen varrelle sekä edistää alueellista hyvinvointia ja vetovoimaa. Vantaan ratikasta tulisi toteutuessaan merkittävä osa seudullista raitiotieverkostoa.

Maanomistus

Aluetta koskevat kiinteistöt ovat kaupungin ja valtion omistuksissa, lukuun ottamatta Dixin kiinteistöä, jonka omistaa Vantaan kaupungin lisäksi neljä yksityistä maanomistajaa.

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 18.1.2022

Kaupunkiympäristölautakunta 18.1.2022

Meluselvitys, 20.12.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5. 2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2020

Linkkejä ratikan kaavoihin ja suunnitteluun:

Vantaan ratikka

Ratikan asemakaavat (tarkastelualue 062800)

Ratikan kaavarunko (YK0049) 

Ratikan yleissuunnitelma

Ratikan selvityksiä ja aineistoja

Lisätietoja:

Tea Taponen,
asemakaava-arkkitehti
040 483 9054
tea.taponen@vantaa.fi

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Julkaistu: 14.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter