Tikkurilassa Hotelli Vantaa laajenee kohti jokea (nro 002190)

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 24.4.2014 kaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Hotelli Vantaa sijaitsee Tikkurilan aseman eteläpuolella, Ratatien ja Tikkurilantien risteyksessä. Kaavamuutosalueena on hotellin kortteli sekä sen ja Keravanjoen väliin jäävät katu- ja puistoalueet sekä vesialue rannan tuntumasta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Haukipurontie on hakenut asemakaavan muutosta, jolla mahdollistettaisiin hotellin laajeneminen Tikkurilantien yläpuolitse Keravanjoen rantaan.

Hotelli Vantaan laajennus sijoittuu suunnitelmissa nykyisen rakennuksen eteläpuolelle. Se on maantasosta avoin lisäsiipi, johon sijoittuu 134 hotellihuonetta. Laajennus ylittää Tikkurilantien pilarein kannatettuna. Hotellista on käynti portaita pitkin Keravanjoen rantaan. Samalla rakennetaan yleiseen käyttöön tarkoitettu kävelysilta Hertaksentieltä Tikkurilantien yli joen rantaan. Joen rantaan suunnitellaan myös yleiseen käyttöön tulevaa laituria, joka parantaisi rannan käyttöä virkistykseen.

Uudisosa jatkaa vanhan hotellirakennuksen korkeuslinjaa, ja sen on suunniteltu olevan enintään kuusikerroksinen. Uudet autopaikat sijoittuvat sekä maan alle että maan päälle Hertaksentien varteen. Laajennuksen koko on noin 4500 kerrosneliömetriä.

Miten asemakaava muuttuu?

Hotellin ja Tikkurilantien väliin jäävä pieni puistosuikale, Hertaksenpuisto yhdistetään todennäköisesti osaksi hotellikorttelia. Tikkurilantien katualueelle tehdään kadun ylittävän rakennuksen mahdollistava merkintä, joka ulottuu pieneltä osaltaan myös Tikkurilanrannan puistoalueen ja Keravanjoen vesialueen puolelle. Samalla sallitaan kantavien pilarien rakentaminen katu- ja puistoalueelle.

Lähtötiedot

Hotellin tontti on Kiinteistö Oy Haukipuron ja katu- ja virkistysalueet Vantaan kaupungin omistuksessa.

Hotelli Vantaan pohjoispuolelle rakennetaan parhaillaan Tikkurilan uutta asemakeskusta. Hotellin ja asemakeskuksen väliin jää aukio, jolle sijoittuu Vantaan kaupunginmuseon suojeltu rakennus. Hotellin itäpuolella on Veteraanipuisto, Veteraaniaukio ja päärata. Asemakaavamuutos ei vaikuta nykyiseen kevyenliikenteen yhteyteen asemalta tiedekeskus Heurekaan. Lännessä suunnittelualue rajautuu Kukkakedon asuinalueeseen. Alueen eteläpuolella avautuu Keravanjoki puistoalueineen, sekä tiedekeskus Heureka.

Hotellissa toimii useita ravintoloita ja se on suosittu koulutus- ja kokouskeskus. Hotellin ja Tikkurilantien väliin jäävä Hertaksenpuisto on kapea, pengerretty suikale, jossa on jaloja lehtipuita. Puut pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Tikkurilanrannan puistovyöhyke on tuolla kohtaa kapeimmillaan joen ja tien välissä.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002190 asiakirjat

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.4.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.05.2013 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 24.2.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter