Vantaa selvittää Kiilan toimintojen vaikutuksia ympäristöön

Kiilan teollisuusalueen ympäristövaikutukset huolestuttavat lähialueiden asukkaita, mikä käy ilmi muun muassa Helsingin Sanomien 2.12.2017 julkaisemasta artikkelistaYmpäristöaktiivi löysi illan pimeydestä vaahtoa pulputtavan ojan Vantaalta – ”Kuvasin kaiken videolle, koska meitä asukkaita ei haluta uskoa”

Vantaan kaupunki on käynnistänyt syksyllä 2017 selvitystyön, jossa kartoitetaan alueen nykytilanne hule- ja pohjavesien sekä melun osalta. Selvitettävänä ovat muun muassa hulevesien valumareitit, hulevesiverkoston kapasiteetin riittävyys sekä pohjavesien virtausreitit. Selvitykset valmistuvat helmikuun 2018 aikana ja niiden tuloksia esitellään alueen asukkaille maaliskuun alussa järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan lähempänä ajankohtana.

Kiilan Hanskalliossa toimii Vantaan puolella tällä hetkellä seitsemän luvanvaraista toimijaa. Näistä viidellä (Purkupiha Oy, Romu Keinänen Oy, Suomen Paalauskeskus Oy, Vantaan romuajoneuvovarikko ja HSY:n puujätteen käsittelykenttä) on Vantaan ympäristölautakunnan, eli kunnan myöntämä ympäristölupa. Vantaan Moottorikerhon trial- ja enduroradalla on kunnan myöntämä maastoliikennelupa ja Kuusakoski Oy:llä Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa. Myös HSY:n kuonankäsittelykentällä on Aluehallintoviraston lupa, mutta toimintaa ei ole vielä aloitettu. Lisäksi Tuusulan puolella toimii Seepsula Oy, jolla on Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa.

Alueella on vireillä Lemminkäinen Infra Oy:n kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointi. Hanke ei vielä ole lupavaiheessa. Helsingin Sanomien artikkelissa todetaan virheellisesti, että Vantaan kaupunginhallitus olisi 27.11. päättänyt puoltaa Lemminkäinen Infra Oy:n kiertotalouskeskushanketta. Kaupunginhallitus antoi vasta lausuntonsa Uudenmaan ELY-keskuksen edellyttämää ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskien. Vantaan ympäristölautakunta antoi myös arviointiohjelmasta lausuntonsa 22.11. Molemmissa lausunnoissa edellytetään muun muassa hankkeen melu-, pinta- ja pohjavesi- sekä liikennevaikutuksien huolellista arviointia.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja kiertotalouskeskushankkeesta ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Vaahtoavan ojan vesinäytteet analysoitavana

Viimeisen puolen vuoden aikana ympäristökeskuksen tarkastajat ovat käyneet Kiilassa havainnoimassa alueen vesiä ja melua kymmeniä kertoja, sekä asukasyhteydenottoihin perustuen että omasta aloitteestaan. Näillä käynneillä ei ole havaittu muuta poikkeavaa kuin metsään kerääntynyt hulevesilampi, johon Helsingin Sanomien artikkelissakin viitataan.

Vantaan rakennusvalvonta on edellyttänyt kaupungin metsäalueelle sijoittuvan lammen tyhjäksi pumppaamista. Lampi on syntynyt alueen rakentumisen ja runsaiden sateiden myötä kun luontainen veden kulku on muuttunut ja puiden ja maapohjan poisto on vähentänyt vesiä imeyttävää aluetta. Pumpatut vedet johdetaan ojaan, jonne viime viikolla oli kertynyt vaahtoa.

Vaahtoavasta ojasta tulleen ilmoituksen perusteella Vantaan ympäristökeskus kävi viime perjantaina 1.12. ottamassa ojasta vesinäytteitä. Testitulosten odotetaan saapuvan viimeistään ensi viikon aikana ja tuloksista tiedotetaan niiden saavuttua.

Alueen toimijoilta edellytetään ympäristövaikutusten tarkkailua

Kiilan Hanskallion alueen ympäristölupapäätöksissä on asetettu toiminnanharjoittajille velvoitteet tarkkailla omaa toimintaansa muun muassa melun ja vesipäästöjen osalta. Vantaan ympäristökeskus valvoo kunnan luvittamien laitosten toiminnan luvanmukaisuutta. Uudenmaan ELY-keskus puolestaan valvoo Aluehallintoviraston luvittamia toimintoja. Kunnan valvonnassa olevat laitokset raportoivat toiminnastaan valvontaviranomaiselle vuosittain. Mikäli raportissa havaitaan poikkeamia luvan velvoitteisiin nähden, asiaan puututaan. Ympäristökeskus tekee myös laitoksiin säännöllisesti tarkastuskäyntejä oman valvontasuunnitelmansa mukaisesti.

Kiilan Hanskallion alueen toiminnot kartalla

Julkaistu: 7.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter