Minne sijoittaisit kaupunkipyörien asemat Vantaalla? Vastaa kyselyyn

Vantaan kaupunki suunnittelee kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa Tikkurilan ja Aviapoliksen alueilla. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2019 ja se olisi laajuudeltaan noin 500 pyörää. Voit osallistua Vantaan kaupunkipyörien asemaverkoston suunnitteluun vastaamalla karttapohjaiseen verkkokyselyyn 31.7.2018 mennessä. Kyselyllä kartoitetaan kaupunkilaisten toiveita asemien sijaintipaikoista.

Vantaalle sopivan kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus käynnistetään vuoden 2018 aikana. Kilpailutusta edeltää kesän aikana käytävä markkinavuoropuhelu mahdollisten kaupunkipyörätoimijoiden kanssa. Vantaalla tavoitellaan Espoon ja Helsingin järjestelmää edullisempia operointikustannuksia sekä kaupunkipyörätelineiden/-asemien hyödyntämistä myös yksityishenkilöiden pyöräpysäköinnissä.

Yhteensopivuutta Helsingin järjestelmään ei edellytetä, koska välimatkaa järjestelmille kertyisi huomattavan paljon ja liian tarkasti määritellyn hankinnan uskotaan rajoittavan kiinnostuneiden toimijoiden määrää. Sopimuskauden pituudeksi on alustavasti kaavailtu 6-7 vuotta. Tällöin Vantaan järjestelmä tulisi uudelleenkilpailutukseen samaan aikaan naapurikaupunkien järjestelmien kanssa, mikä mahdollistaisi uuden seudullisen järjestelmän hankinnan yhteistyössä.

Julkaistu: 25.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter