Ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan meluvallille Päiväkummussa

Ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan Päiväkummun kaupunginosaan tulevalle meluvallille. Lupaa on hakenut Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus. Meluvalli rakennetaan Lahdenväylän länsipuolelle Myyraksensuonpuistoon osoitteeseen Ritvantie 1 ja se hillitsee Lahdenväylän liikenteen melua asuinalueelle päin.

Alueella on jo kaksi olemassa olevaa, maisemoitua meluvallia. Tämä seuraavaksi toteutettava meluvalli tulee näiden vallien väliin yhdistäen ne kokonaisuudeksi. Meluvalli maisemoidaan nurmikolla ja puilla.

Myönnetyn luvan ehtona on muun muassa, että vallin rakentamisesta ei saa aiheutua pölyhaittoja. Vallin rakentamisessa hyödynnetään muun muassa pääkaupunkiseudun rakentamiskohteista peräisin olevaa betonia ja tiiltä murskeena sekä muuta pilaantumatonta ylijäämämaata.

Ympäristölautakunta antoi kokouksessaan myös siltä pyydetyt lausunnot sekä Vantaan kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmasta 2018-2027 että Helsinki-Vantaan lentoaseman propyleeniglykolin talteenoton tehostamisesta. Glykolin talteenottoa koskevaa lausuntoa oli pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lausuntoon tehtiin muutamia tiukennuksia kokouksessa. Tarkat lisäykset ja sanamuodot tulevat pöytäkirjaan.

Esityslistalta poistettiin esittelijän toimesta asia 10 Ympäristöluvan muutoshakemus / Okmetic Oy, Piitie 2, Vantaa.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter