Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kielotien kaavoja

Lautakunta saa 1.4.2019 kokouksessaan käsiteltäväkseen Tikkurilassa osoitteessa Kielotie 15 sijaitsevan korttelin asemakaavamuutoksen. Paikalla sijaitseva valtion virastotalo puretaan ja sen tilalle on tulossa asuinkerrostalokortteli sekä päiväkoti. Ratkaisu on osa Tikkurilan keskustan kaupunkirakenteen tiivistymistä ja tuo noin 700 uutta asukasta aseman tuntumaan.

Rakennusoikeutta kerrostaloille tulee yhteensä 27 600 k-m2 ja päiväkodille 1 500 k-m2. Rakennusten kerrosluku vaihtelee: korkein huippu Kielotien ja Lummetien kulmassa kohoaa 12 kerrokseen ja matalin, nelikerroksinen osuus sijoittuu päiväkodin eteläpuolelle, kaupungintalon tuntumaan. Rakennusten katutasoon sijoittuu liiketiloja Kielotien ja Lummekujan puolella. Tikkurilan kirjastolle varattu korttelialue muuttuu osittain osaksi Kirjastopuistoa, kun pysäköintialuetta pienennetään. Tulevaan puistoon sijoittuu myös päiväkodin piha. Kerrostalokorttelin keskelle syntyy uusi kulkuyhteys, Lummesola, joka jatkaa lännestä Orvokkipolun linjaa Kirjastopuistoon. Kielotien katualuetta levennetään niin, että sinne voidaan istuttaa katupuita ja Lummekujalla varaudutaan puolestaan pikaraitiotiehen.

Senaatti-kiinteistöt omistaa kaava-alueesta 1,5 ha ja Vantaan kaupunki 1,7 ha. Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy Peab Oy:n palkkaamana konsulttina. Senaatti, A-kruunu ja Vantaan kaupunki järjestivät suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 12.10.2017. Kilpailun voittajaksi valittiin ja arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy:n ja Peab Oy:n ehdotus. Kaavatyö on tehty kilpailuvoiton periaatteita noudattaen, asia 7.

Lautakunta saa käsiteltäväkseen myös Kielotie 13 asemakaavamuutosehdotuksen, joka mahdollistaa tontilla sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden toimitilarakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Lautakunnalle esiteltävissä neljässä vaihtoehtoisessa ratkaisussa kortteliin sijoittuu toimistotilojen lisäksi liike- ja palvelutilaa sekä mahdollisesti asumista, asia 9.

Esityslistalla lisäksi muun muassa

  • Aviapolis Core -viitesuunnitelma, joka toimii pohjana keväällä 2019 alkavalle alueen asemakaavaluonnostyölle, asia 6.
  • Asemakaavan muutos, Viertola/ Peltolantie 9. Muutos mahdollistaa uuden 5−6 -kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen pysäköintialueen paikalle, asia 10
  • Asemakaavan muutos, Asola / Ojalehdonkuja 2. Muutos mahdollistaa 9-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen kortteliin, asia 11
  • Leinelän kerrostalotonttien 70110/8, 9 ja 70111/10 tontinluovutuskilpailun ratkaiseminen, asia 15

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 28.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter