Tekninen lautakunta hyväksyi Länsimäen päiväkodin hankesuunnitelman

Lautakunta hyväksyi tiistain kokouksessaan Länsimäen uuden, 192-paikkaisen päiväkodin hankesuunnitelman. Varhaiskasvatusikäisten lasten osuus on viime vuosina kasvanut Hakunilan suuralueella voimakkaasti ja päiväkoti tarvitaan vastaamaan tähän Länsimäki-Rajakylän varhaiskasvatuspaikkojen lisääntyneeseen tarpeeseen.

Päiväkoti esitetään rakennettavaksi Kehä III ja Lahdenväylän risteyksen koillispuolelle, rakentamattomalle tontille, ositteeseen Vartiotie 9. Uusi päiväkoti on 192-paikkainen, ja henkilökuntaa siellä tulee olemaan enimmillään 24 henkilöä. Päiväkodin tilat koostuvat kotialuepareista ja yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön. Myös päiväkodin piha-alue on alueen asukkaiden käytettävissä iltaisin.

Länsimäen päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin opetuslautakunnassa 5.11.2018 ja teknisessä lautakunnassa 6.11.2018. Uudelle päiväkodille laskettu tavoitehinta on 8,5 milj. Varsinaisen suunnitteluvaiheen yhtenä tavoitteena on alentaa syntyvää kokonaishintaa vähintään 5 %:lla, asia 20.

Koillis-Vantaan uimahallin paikaksi esitetään Elmon aluetta

Tekninen lautakunta antoi kaupunginhallitukselle Koillis-Vantaan uimahallin sijainnista lausunnon, jossa todetaan, että uimahallin sijaintipaikaksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi tulee valita Elmon alue. Lautakunta lisäsi yksimielisesti päätösesitykseen, että uimahallin suunnittelussa tulee mahdollistaa 50 metrin altaan toteutus, valmius maauimalan mahdolliseen myöhempään toteutukseen sekä varmistaa jäähallin ja muiden mahdollisten toimintojen toteuttamisen tekniset edellytykset. Lisäksi lautakunta velvoittaa kuntatekniikan keskuksen päivittämään Elmon alueen yleissuunnitelma ottaen huomioon resurssiviisaus. Vapaa-ajanlautakunta ja kaupunkisuunnittelulautakunta ovat lausuneet asiasta osaltaan jo huhtikuun kokouksissaan, asia 6.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • valita Kuusijärven sillan urakoitsijaksi Destia Oy, Etelä-Suomi, asia 7
  • hyväksyä Itä- ja Keski-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma, asia 9
  • hyväksyä pienten liikenneturvallisuus kohteiden toimenpide-ehdotus vuodelle 2020, asia 12
  • hyväksyä Uomarinteen 128-paikkaisen päiväkodin hankesuunnitelma. Asiasta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 17
  • valita 2-kerroksisen Veturin päiväkodin pääurakoitsijaksi edullisimman urakkatarjouksen perusteella Rakennus Future Oy, asia 18.

Asia 8 Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueiden metsäsuunnitelma palautettiin uudelleen valmisteluun.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 7.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter