Piirroskuvassa osa kampanjajulistetta

Vastuullinen vantaalainen -kampanja kannustaa resurssiviisaaseen arkeen

Vantaan tuore ympäristövastuuraportti osoittaa, että erilaisilla hankkeilla ja toimenpiteillä Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoite on tullut lähemmäksi. Kaupungin toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Vastuullinen vantaalainen -kampanja näkyy toukokuussa mm. ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa ja kannustaa asukkaita hyödyntämään laajasti eri mahdollisuuksia ympäristövastuullisiin valintoihin.

Kaupunki on tehnyt hiilineutraaliuteen liittyvät linjaukset, jotka toteutuvat muun muassa kaupungin omistamassa energiayhtiössä, kaavoituksessa, pysäköintinormeissa sekä kaupungin oman kiinteistökannan parantamisessa. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän mukaan tällä saavutetaan kuitenkin vain tietty piste.
– Vähintään yksi kolmasosa on kiinni siitä, miten vantaalaiset asukkaat, yritykset ja kansalaisyhteisöt lähtevät linjausten toteuttamiseen mukaan. Jokainen voi varmistaa omalla tekemisellään, että julkisesti mahdollistetut palvelut, kuten roskien lajittelu tai joukkoliikenne, tulevat tavaksi. Hiilineutraalin Vantaan eteen tehtävä työ on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta tarvitsemme kaupunkilaisten tuen, jotta linjauksista tulee totta, Penttilä summaa.

Eri mittakaavan esimerkkejä tarvitaan – vantaalaisilla hyvät edellytykset suunnannäyttäjiksi

Vantaalla on edistytty erityisesti hiilineutraalisuuden kannalta keskeisten energiantuotannon ja liikenteen linjauksissa.
– Vantaan Energian kaukolämmöntuotanto on jo vuosia toiminut puolittain jäte-energialla, ja nyt Martinlaakson voimalan uudistamisen myötä ollaan siirtymässä bioenergiaan. Myös kaupunkilaiset ovat ihailtavan paljon lähteneet hyödyntämään hajautettua energiatuotantoa pientaloasumisessa, mutta myös kerrostalopuolella. Tikkurilan Keravan joen varressa peruskorjattu ja geolämpöön siirtynyt Silkin kokonaisuus on hyvä esimerkki tästä, Hannu Penttilä kertoo.

– Toinen esille nostettava asia on liikenne, jonka osalta meillä on hyvin määrätietoiset linjaukset siirtyä yhä enemmän joukkoliikenteeseen sekä lisätä pyöräilyn ja kävelyn osuutta. Meillä on jo nyt raideliikenne sitomassa vantaalaisia keskuksia ja yhteydet paranevat entisestään, kun raitiovaunu tulee.

Hannu Penttilä näkee, että Vantaan kaupunki on Suomen yksi edelläkävijä vastuullisen kasvun keskuksena ja kaupungilla on erinomaiset mahdollisuudet toimia yhdyskuntaesimerkkinä päästöjen vähentämiseksi.
– Vantaan rooli on osoittaa, että paikallisyhteisö pystyy tekemään päätöksiä, jotka vähentävät selvästi ilmastopäästöjä. Tämä on edelläkävijyyttä, joka tarjoaa esimerkiksi yrityksillemme kaupallisia toimintamahdollisuuksia. Sellaisten ratkaisujen löytäminen on tärkeää, jotka eivät pudota päästöjen määrää vain Vantaalla, vaan ovat sovellettavissa kaikkialla muuallakin.

Vastuullinen vantaalainen -sivut tarjoavat tietoa ja inspiraatiota

Viikolla 21 starttaavan Vastuullinen vantaalainen -kampanjan materiaalissa on visioitu hiilineutraalin Vantaan tulevaisuutta. Julisteesta voi löytää vantaalaisia maamerkkejä sekä hiilineutraalin tavoitteen mukaisia toteutuksia, kuten monimuotoista rakentamista, erilaisia liikennemuotoja mukaan lukien raitiovaunu, viheralueita, Yhteinen pöytä -ruoka-apumallin auto sekä lähiluontoon tutustuvia koululaisryhmiä. Vastuullinen vantaalainen -kampanja näkyy toukokuusta alkaen katukuvassa sekä sähköisissä kanavissa. Kampanjasivulle on koottu vinkkejä ja linkkejä liittyen niin liikkumiseen, energiansäästöön ja kierrätykseen kuin ruoka- ja muihin kuluttajavalintoihinkin. Lue lisää www.vantaa.fi/vastuullinenvantaalainen

Vantaan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Ympäristövastuulliset kaupunkilaiset ovat tärkeä osa resurssiviisasta Vantaata. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia kestävään arkeen asukkaille ja yrityksille sekä kehittää osallisuuden keinoja vastuullisuuden edistämiseksi. Kasvu vastuulliseksi vantaalaiseksi alkaa jo varhaiskasvatuksesta.

Julkaistu: 17.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter