Havainnekuva Kivistöön suunnitellun tapahtuma-arenan sisätiloista

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa suunnitteluvaraus tapahtuma-areenalle Kivistöön

Lautakunta päättää kevätkauden viimeisessä 10.6. kokouksessaan suunnitteluvarauksen antamisesta Kivistöstä Arena 3.3 Oy:lle tapahtuma-areenan ja hotellin rakentamista varten. Tila soveltuu niin suurten urheilu- kuin viihdetapahtumienkin järjestämiseen.

Tällä hetkellä rakentamattomalle, Hämeenlinnanväylän ja Vantaankoskentien välissä sijaitsevalle tontille suunnitellaan rakennettavaksi pääosin yksityisesti rahoitettu tapahtuma-areena ja 120 huoneen hotelli. Alustavien suunnitelmien mukaan tapahtuma-areenan kapasiteetti olisi urheilutapahtumissa 13 000 katsojapaikkaa. Konserttitapahtumissa katsojapaikkoja olisi 27 000, mikä tekisi Arena 3.3:sta Suomen suurimman viihdekeskuksen. Suomen Palloliitto tukee hanketta, joka mahdollistaisi kansainväliset pelit ympäri vuoden.

Muodoltaan ainutlaatuisessa areenassa olisi katsomot kolmella sivustalla ja yhdeltä sisustalta areena avautuisi Vantaankoskentielle laajoine lasipintoineen. Areena on yhdistettävissä Vantaankoskentien yli menevällä yhdyskäytävällä kauppakeskukseen, jolloin myös asemalta olisi suora yhteys tapahtuma-areenalle.

Suunnitteluvaraus olisi voimassa 31.8.2021 saakka. Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa viimeistään vuoden 2022 alussa, jolloin hanke valmistuisi vuoden 2024 alussa. Alue on asemakaavassa varattu Kivistön kauppakeskuksen laajenemisalueeksi, asia 11.
Lautakunta saa kokouksessa päätettäväkseen NCC Property Development Oy:lle ja Skanska Talonrakennus Oy:lle 15.6.2015 tehdyn kyseisen tontin tonttivarauksen purkamisen, asia 10.

Kivistön kauppakeskuksen I-vaiheen tilannekatsaus

Lautakunnalle esitellään Kivistöön suunnitellun kauppakeskuksen tilannekatsaus. NCC Property Development Oy ja Skanska Talonrakennus Oy ovat käyneet neuvotteluita kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta sijoittajien kanssa ja ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan noin 9000 m2:n laajuinen paikallispalvelukeskus. Rakennuslupa olisi tarkoitus jättää syksyllä 2019. Kivistön kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentamisen on arvioitu kestävän 18-20 kuukautta lainvoimaisesta rakennusluvasta lukien. Elokuussa lautakunnalle tuodaan erillinen esitys sekä rakennusliikkeiden että kauppiaiden esisopimusten jatkamisesta, asia 9.

Nähtäville esitettävät kaavamuutokset:

  • Asemakaavamuutos Kivistö / Puu-Kivistön aloituskorttelit. Kaavamuutos mahdollistaa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotusten mukaisten kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden kevyelle liikenteelle varatun katualueen toteuttamisen Kivistön keskustaan, asia 14
  • Asemakaavamuutos Korso / Lehmustontie. Kaavamuutos mahdollistaa Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentamisen. Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa, asia 15
  • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Patotien päiväkoti. Kaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla päiväkodilla, asia 21
  • Asemakaavamuutos Koivuhaka / Piitie. Kaavamuutos mahdollistaa teollisuusrakennusten korttelialueen muuttamisen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, asia 22.

Hyväksyttäväksi esitettävät kaavamuutokset:

  • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Kelokuusen päiväkoti, asia 18
  • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Korutie, asia 19
  • Asemakaavamuutos Tikkurila/ Kielotie 15, asia 20.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 5.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter