Teknisessä lautakunnassa uusien päiväkotien hankesuunnitelmia

Lautakunta saa 11.6. kokouksessaan käsiteltäväkseen yhden päiväkodin sekä yhden koulu-päiväkoti-nuorisotilan hankesuunnitelmat. Hankkeet sijaitsevat Kivistössä ja Veromiehessä. Uusien tilojen tarve perustuu lasten määrän ennustettuun kasvuun alueilla.

Rälssitielle Veromiehen kaupunginosaan suunniteltuun Atomin päiväkotiin on tulossa noin 160 tilapaikkaa, kouluun noin 400 oppilaspaikkaa ja nuorisotilaan tilat noin 200 nuorelle. Hanke toteutetaan kahtena projektina, joista ensimmäinen: päiväkoti ja koulu sekä nuorisotila toteutetaan vuosina 2019-2023, ja toinen: yhtenäiskoulu vuosina 2025-2028. Lautakunta hyväksyi Atomin tarveselvityksen 11.12.2018 kokouksessaan. Koulu-päiväkoti-nuorisotilalle laskettu uusi tavoitehinta on 21,8 milj. €, asia 12.

Ruusupuun päiväkoti esitetään rakennettavaksi Puu-Kivistöön, osoitteeseen Ruusupuunpiha 6. 192-paikkaisen päiväkodin tilat koostuvat lasten kotialueista ja yhteisistä tiloista. Osa päiväkodin tiloista ja päiväkodin piha-alue ovat alueen asukkaiden käytettävissä toiminta-ajan ulkopuolella. Koska päiväkoti toteutetaan tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, päiväkoti rakennetaan kahteen kerrokseen. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen toiminnan ja rakennushankkeen toteutuksen kannalta laadukas ja kustannuksiltaan kohtuuhintainen puurakenteinen päiväkoti. Päiväkoti valmistuu vuonna 2021. Uudelle päiväkodille laskettu tavoitehinta on 9,28 milj. €, asia 13.

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • Liikenteen kehitys Vantaalla 2018 -selvitys, asia 8
  • Kiinteistöjen kunnossapidon rakennustöiden hankintapäätös, asia 9
  • Simonkallion koulun osakorjaushankkeen hankesuunnitelma, asia 14
  • Urakkatarjouksen hyväksyminen Tavitien ja Kisatien rakennusurakkaan, asia 17
  • Tikkuraitin yleissuunnitelma, asia 19.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 5.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter