Havainnekuva Puu-Kivistön suunnittelukilpailun voittajasta Boscosta

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Puu-Kivistön aloituskortteleiden kaavamuutosta

Lautakunta päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa nähtäville Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavamuutoksen, jolla nykyinen asemakaavoittamattoman alue muutetaan keskusta-alueeksi. Kaavamuutos mahdollistaa 200 uuden asunnon rakentamisen alueelle.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kivistön keskustassa, Kehäradan pohjoispuolella, noin 500 metriä Kivistön asemalta koilliseen. Puu-Kivistön alue on nimetty Vantaan puurakentamisen erityiskohteeksi. Kaavamuutos mahdollistaa keväällä 2018 järjestetyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotusten mukaisten kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttaminen Kivistön keskustaan.

Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 13 570 k-m2, josta asumisen osuus on 13 390 k-m2. Rakennusten korkeudet vaihtelevat kahdesta kerroksesta yhdeksään kerrokseen. Kortteleilla on yhteiset korttelipihat ja osalla ensimmäisen kerroksen asuinhuoneistoista on huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja. Myös kaava-alueen katuvihreä ja viherkatot tukevat Kivistön keskustan viherrakennetta. Puuhelmenpuistossa pyritään säilyttämään osittain luonnontilaisen kaltaista metsää. Asemakaavan alueella tulee hyödyntää paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa. Kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen. Vihreä ryhmä jätti asiaan pöytäkirjalausuman, jonka tarkka sanamuoto tulee pöytäkirjaan, asia 14.

Muut nähtäville esitetyt asemakaavamuutokset: 

 • Asemakaavamuutos Korso / Lehmustontie. Kaavamuutos mahdollistaa Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentamisen. Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa. Esittelijä täydensi esitystä ekologisten yhteyksien turvaamisen, kasvullisten aitojen maksimikorkeuden sekä tonttijaon lisäyksen osalta, asia 15
 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Patotien päiväkoti. Kaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla päiväkodilla, asia 21
 • Asemakaavamuutos Koivuhaka / Piitie. Kaavamuutos mahdollistaa teollisuusrakennusten korttelialueen muuttamisen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, asia 22.

Hyväksyttäväksi esitetyt kaavamuutokset: 

 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Kelokuusen päiväkoti. Kaavamuutos mahdollistaa enintään kaksikerroksisen, 2200 k-m2 päiväkodin rakentaminen, asia 18
 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Korutie. Kaavamuutos mahdollistaa hoivakodin laajennuksen ja 8–12 -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Korutielle, asia 19
 • Asemakaavamuutos Tikkurila/ Kielotie 15. Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalokorttelin ja päiväkodin rakentamisen virastotalon paikalle, asia 20.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

 • merkitä tiedoksi Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen kilpailuohjelma, asia 6
 • merkitä tiedoksi Kivistön kauppakeskuksen I-vaiheen tilannekatsauksen, asia 9
 • Kivistön kauppakeskuksen II-vaiheen tonttivarauksen purkamisesta, asia 10
 • antaa Kivistöstä suunnitteluvarauksen Arena 3.3 Oy:lle tapahtuma-areenan rakentamista varten. Asiasta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 11
 • Hämeenkylässä, Askistossa, Ylästössä ja Pakkalassa sijaitsevan kymmenen erillispientalotontin tarjouskilpailun järjestämisestä, asia 27.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin teknisin korjauksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 10.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter