Havainnekuva tulevasta Tikkuraitista

Tekninen lautakunta hyväksyi Tikkuraitin yleissuunnitelman

Lautakunta hyväksyi tiistain kokouksessaan Tikkurilan keskustassa sijaitsevan Tikkuraitin yleissuunnitelman, jolla halutaan vahvistaa kävelykatua elävänä kaupunkiympäristönä ja varmistaa sen yhtenäisyys muun kävelykeskustan, erityisesti Asematien kanssa. Tikkuraitin käyttäjien kokemuksia, tietoa ja näkemyksiä on kerätty useassa eri vaiheessa.

1980-luvulla rakennetun Tikkuraitin oleskelupaikat on aikanaan rajattu korotetuilla pensasisutuksilla omiksi tiloikseen kadun keskelle. Ajan kuluessa istutukset ovat kasvaneet näkymiä tukkiviksi ja oleskelupaikoista on tullut sulkeutuneita, varjoisia tiloja. Maanpinnan suuret painumat ja pintojen sekä rakenteiden kuluneisuus leimaavat Tikkuraitin yleisilmettä.

Yleissuunnittelutyössä on etsitty ratkaisuja, joilla Tikkuraitista saadaan esteetön, toiminnallisesti vetovoimainen ja korkeatasoinen osa uutta kehittyvää kävelykeskustaa. Väljyys tarjoaa paitsi näkyvyyttä ja tilaa kulkea, myös joustavuutta mahdollistaen erilaisia toimintoja ja katutapahtumia. Katutila jäsentyy yleissuunnitelmassa kahdeksi jalankulkualueeksi rakennuksien sivuilla sekä keskellä olevaksi leveäksi matoksi jalankulkijoita, oleskelua ja tapahtumia varten. Kadun aurinkoisemmalle puolelle sijoittuu kalusteiden, valaistuksen ja puuistutuksien vyöhyke. Tikkuraitin ja Orvokkitien risteykseen sijoitetaan Kim Simonssonin neljämetrinen pronssiveistos ”Tyttö ja linnunpesä”. Katusuunnitelmavaiheessa taiteen lisäämisen mahdollisuutta tutkitaan edelleen.

Suunnitelman on laatinut konsulttityönä Ramboll Finland Oy ja Maisemasuunnittelu Hemgård. Alustava kustannusarvio on 3 445 000 euroa, josta HSY:n vesihuoltoverkoston osuus on noin 1 140 000 euroa. Kustannusarvio ei sisällä sulanapitojärjestelmää. Hankkeen kustannuksiin on alustavasti varauduttu vuosien 2020-21 rakentamisohjelmassa. Mikäli maanomistajat päättävät käynnistää talonrakennushankkeita, niillä saattaa olla vaikutusta Tikkuraitin perusparannuksen laajuuteen ja aikataulutukseen. Lautakunta päätti esittää pyöräilyn kieltämistä Tikkuraitilla, asia 19.

Hyväksyttyjä päiväkotien ja koulujen hankesuunnitelmia:

  • Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin hankesuunnitelma. Asiakohtaan tehtiin pöytäkirjalisäys, jossa lautakunta edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta, voidaanko puun osuutta lisätä rakentamisessa, asia 12
  • Ruusupuun päiväkodin hankesuunnitelma. Ruusupuun päiväkodin ja Atomin hankesuunnitelmista enemmän ennakkotiedotteessa, asia 13
  • Simonkallion koulun osakorjaushankkeen hankesuunnitelma, asia 14.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • merkitä tiedoksi Liikenteen kehitys Vantaalla 2018 -selvitys, asia 8
  • valita kiinteistöjen kunnossapidon rakennustöiden toimittajat, asia 9
  • valita Tavitien ja Kisatien rakennusurakan urakoitsijaksi Lakeuden Maanrakennus Oy, asia 17.

Esittelijä poisti listalta asiakohdat 7 ja 20 kokouksessa. Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 11.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter