Bussi, juna ja henkilöauto Jokiniemessä

Joukkoliikenne kasvattaa Vantaalla matkustajamääriään

Vaikka Vantaan asukasmäärä kasvaa vauhdilla, autojen määrä ei onneksi kasvaa samassa suhteessa. Valtaosa vantaalaisista on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Nämä tiedot käyvät ilmi vastikään valmistuneesta Liikenteen kehitys Vantaalla 2018 -selvityksestä.

Liikkumisselvityksessä on tarkasteltu moottoriajoneuvo- ja polkupyöräliikenteen muutoksia Vantaalla viime vuoden aikana ja siinä on mukana myös liityntäliikenteen pysäköintilaskennat sekä HSL:ltä saadut bussi- ja lähijunaliikenteen matkustajamäärät. Selvityksen mukaan joukkoliikenne kasvattaa Vantaalla matkustajamääriään. Vaikka asukasmäärä kasvaa, ajoneuvojen määrä katuverkolla ei ole kasvanut samassa suhteessa. Kaupungin katuverkolla liikennemäärä nousi 1 % verrattuna vuoteen 2017. Väestön kasvuvauhti oli viime vuonna noin 2,3%.

Vantaan bussipysäkeiltä tehtiin nousuja arkivuorokaudessa keskimäärin 73 895, mikä on 2,5 % enemmän kuin vuonna 2017. Juna-asemien matkustajamäärät nousivat yhteensä 6,3 %. Tikkurilan aseman kaukoliikennematkat kasvoivat huimat 21 % verrattuna vuoteen 2017. Keväällä 2018 toteutetun HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 82 % vantaalaisista on tyytyväisiä HSL:n järjestämään joukkoliikenteeseen Vantaalla. Laskua edellisvuoteen oli 3 %.

Suunnittelupäällikkö Markus Holm kuntatekniikan keskuksesta on tyytyväinen kehitykseen.
- Olemme määrätietoisesti ohjanneet kaupungin kasvua joukkoliikenneyhteyksien ja Kehäradan varteen ja tämä näyttää tuottavan tulosta. Kaupunkirakenteen tiivistyminen tukee sekä kattavampien lähipalveluiden että joukkoliikenteen palveluiden kehittämistä, Holm sanoo.

Pyörämatkojen osuus laski Vantaalla noin 2 prosenttiyksikköä edelliseen HSL:n tutkimukseen 2012 verrattuna, kävelyn osuus nousi vastaavasti 2 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi Kehärata ja pyörien kuljetuksen salliminen junissa ovat mahdollisesti vähentäneet pyöräilyn osuutta kaikista matkoista. Pyöräilijämääriä seurataan Vantaalla yhdeksässä laskentapisteessä. Suosituin pyöräilykuukausi niiden perusteella oli syyskuu, jolloin laskentapisteiden kautta kulki arkipäivisin noin 2 500 pyöräilijää. Vielä joulukuussakin liikkeellä oli 580 pyöräilijää/arkipäivä.

Maksullinen pysäköinti keskusta-alueilla on nopeuttanut vapaiden pysäköintipaikkojen kiertoa. Yhteenlaskettu täyttöaste kaupungin liityntäpysäköintialueilla oli 68 %. Muutamilla asemilla liityntäpysäköintipaikat olivat yli 90-prosenttisesti täynnä.

Vuoden 2019 uusi, iso satsaus on Vantaalla 17.6. käyttöön otetut kaupunkipyörät. Myös erilaisia liikkumisen kokeiluja, kuten sähköpotkulaitoja, droonilogistiikkaa, yhteiskäyttöautoja, tehdään kasvavassa määrin.

Lue lisää liikenteestä Vantaalla.

Julkaistu: 24.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter