Vantaalaisille tukea ekologiseen elämään – haku kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön elokuussa

Vantaa on mukana kansainvälisessä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeessa, jossa kuntalaiset kokeilevat kuukauden ajan tapoja oman hiili- ja materiaalijalanjälkensä pienentämiseksi. Hiilijalanjälki mittaa kulutuksen ilmastovaikutuksia, materiaalijalanjälki taas luonnonvarojen kokonaiskäyttöä. ”Arjessa on paljon tehtävissä ilmastonmuutoksen torjumiseksi esimerkiksi energiankulutuksen ja liikkumis- ja ruokatottumusten osalta. Voi vaikkapa vähentää lihankulutustaan ja vaihtaa automatkoja pyöräilyyn”, kertoo Vantaan ympäristöasiantuntija Iina Heikkilä.

Hankkeeseen haetaan mukaan kaikenlaisia vantaalaisia kotitalouksia yhden hengen talouksista suurperheisiin. Haku avataan 7. elokuuta osoitteessa vantaa.fi/kiihdyttämö.

Haku hankkeeseen jatkuu elokuun ajan. Syyskuussa osallistujat laskevat oman hiili- ja materiaalijalanjälkensä ja laativat suunnitelman elämäntapojensa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Aloitustyöpajassa osallistujat saavat apua suunnitelman tekoon ja tapaavat muita osallistujia. Kuukauden mittaisella kokeilujaksolla lokakuussa osallistujat kokeilevat kestäviä elämäntapoja käytännössä.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna Porvoossa, josta saatiin hyviä kokemuksia. Kahdeksan osallistujakotitaloutta saivat pienennettyä hiilijalanjälkeään jopa neljänneksen.

Hanke tukee Vantaan ympäristötavoitteita. ”Tavoittelemme hiilineutraalia Vantaata, jossa on hyvä elää ja tehdä työtä. Kuntalaisten arjen ilmastoteoista koostuu yhdessä merkittävä kokonaispanostus, jolla rakennamme yhdessä kestävää arkea”, kertoo Vantaan kaupungin ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti.

Kansainvälisessä kiihdyttämössä on tänä vuonna mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Projektin keskuskoordinaattorina toimii saksalainen Wuppertal-instituutti ja Suomessa sitä koordinoi D-mat oy.

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Ympäristövastuulliset kaupunkilaiset ovat tärkeä osa resurssiviisasta Vantaata. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia kestävään arkeen asukkaille ja yrityksille sekä kehittää osallisuuden keinoja vastuullisuuden edistämiseksi.  

Julkaistu: 4.7.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter